130 pocisków na placu budowy stacji Stadion

16:56, 19 lipca 2011

Podczas prowadzenia robót budowlanych w rejonie przyszłej stacji C14 Stadion natrafiliśmy na skrzynie z pociskami artyleryjskimi.

Okres II wojny światowej

Amunicja pochodząca z okresu II wojny światowej, była prawdopodobnie wykorzystywana przez baterie armat przeciwpiechotnych, służących do obrony prawej części Wisły. Tego typu armaty  w czasach II wojny przemieszczano za pomocą zaprzęgów konnych.

Ilość pocisków – łącznie 130 sztuk – może sugerować, że podczas działań wojennych w tym miejscu mogło znajdować się stanowisko ogniowe.

Znalezisko spowodowało wstrzymanie prac na kilka godzin.

Po godzinie 13.00 pociski zostały usunięte przez saperów i wywiezione w bezpieczne miejsce. Prace budowlane na stacji Stadion zostały wznowione.

 

 

fot. Jakub Michalski
 
 

Zobacz także:
Niewybuch na Powiślu
Pozwolenie na budowę stacji Stadion

Jest pozwolenie na budowę stacji C14 Stadion

______________________

130 shells at the construction site of Stadion Station

During construction works in the area of future C14 Stadion Station we came across chests with shells.

World War II Period

Ammunition dating back to the period of World War II was probably used by anti-infantry cannon batteries defending the right bank of the Vistula river. Such cannons were transported by horse-drawn vehicles at that time. The number of shells – a total of 130 pieces – may suggest that in the time of military activities that terrain could have been occupied by the fire position.

The find brought about the few hours’ suspension of works. After 1 pm the shells were removed by the sappers and taken out in a safe place. The construction works at Stadion Station were re-started.  

 

See also:

Unexploded bombs in Powiśle
Building permit for C14 Station 
Jest pozwolenie na budowę stacji C14 Stadion

 

16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011
16:45, 16 lipca 2011
15:32, 15 lipca 2011
16:26, 14 lipca 2011
14:53, 9 lipca 2011
17:37, 30 czerwca 2011
17:31, 30 czerwca 2011
16:49, 29 czerwca 2011

Oferty pracy

  • Facebook