Projekt Prac Geologicznych przekazany i zatwierdzony

16:26, 4 marca 2010

W dniu 2 marca przekazaliśmy Metru Warszawskiemu Projekt Prac Geologicznych na opracowanie dodatku do dokumentacji geologiczno – inżynierskiej ustalającej geotechniczne warunki posadowienia odcinka centralnego II linii metra w Warszawie. 4 marca projekt ten został zatwierdzony.

__________________

Geological Works Design submitted and approved

On 2nd of March, we provided the Metro Warszawskie the Geological Works Design for elaborating an addition geological-engineering documentation settling the geotechnical foundation conditions of the central section of II metro line in Warsaw. On 4th of March, this design has been approved.

 

16:24, 26 lutego 2010
16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010
17:20, 1 lutego 2010
05:29, 29 stycznia 2010
16:00, 18 stycznia 2010

Oferty pracy

  • Facebook