Ruszyły prace przy Rondzie Daszyńskiego

13:04, 25 września 2010

Wygrodziliśmy plac budowy i zorganizowaliśmy zaplecze budowy. Rozpoczęliśmy prace mające na celu przygotowanie terenu pod budowę szybu startowego, m.in.:

 • demontaż nawierzchni asfaltowej ul. Prostej,
 • demontaż infrastruktury naziemnej (m.in. przystanków, chodników),
 • lokalizację kolizji (przekop kontrolny),
 • przebudowę sieci ciepłowniczej,
 • przebudowę sieci teletechnicznej
 • oraz demontaż infrastruktury tramwajowej wraz z siecią trakcyjną.

Następnie rozpoczęliśmy budowę szybu. Wykonany jest już wykop wstępny.

_____________________

Starting the works at Rondo Daszyńskiego

We have fenced and organized the construction backup facilities. We have started works aiming at preparing the area for constructing the starting shaft, e.g.:

 • disassembly of asphalt surface of Prosta Street,
 • disassembly of above-ground infrastructure (e.g. stops, pavements),
 • locating collisions (control excavation),
 • reconstruction of heat network,
 • reconstruction of teletechnical network
 • and disassembly of tram infrastructure with the overhead lines.

Subsequently, we started the construction of the shaft. We have already executed the preliminary excavation.

 

12:42, 25 września 2010
12:40, 24 września 2010
12:37, 16 września 2010
12:32, 11 września 2010
12:30, 7 września 2010
12:13, 30 sierpnia 2010
12:08, 28 sierpnia 2010
12:10, 26 sierpnia 2010
12:06, 4 sierpnia 2010

Oferty pracy

 • Facebook