Spotkanie podmiotów zaangażowanych w budowę centralnego odcinka II linii metra

16:45, 17 grudnia 2009

W związku z największą inwestycją transportową w Polsce, realizowaną wspólnie przez wiele podmiotów, 17 grudnia odbyło się spotkanie, którego głównym celem było omówienie zasad współpracy umożliwiającychsprawną realizację centralnego odcinka drugiej linii metra. Udział w nim oprócz nas wzięli przedstawiciele:

 • Metra Warszawskiego
 • Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
 • Biura Projektowego ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. realizującego projekt budowlany i projekty wykonawcze centralnego odcinka budowy II linii metra
 • Zarządu Dróg Miejskich
 • Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych
 • Biura Drogownictwa i Komunikacji
 • Biura Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Biura Rozwoju Miasta
 • Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
 • gestorów sieci podziemnych – Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A., Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Warszawa i RWE STOEN
 • oraz autorzy projektu koncepcyjnego centralnego odcinka II linii metra w Warszawie: Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) oraz architekt Andrzej M. Chołdzyński z firmy AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. (Członek konsorcjum)

AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.

Andrzej M. Chołdzyński ukończył studia architektoniczne w Krakowie na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz w Paryżu w Szkole Architektury Villemin i Paris-la-Seine na Sorbonie. Posiada on 25 letnie doświadczenie w pracy jako architekt we Francji oraz ponad 12 letnią praktykę zawodu w Polsce. Jest autorem stacji Plac Wilsona, uznanej w 2008 roku na konferencji „Metrorail” w Kopenhadze za najpiękniejszą stację metra na świecie przez ponad 800 niezależnych architektów.

Więcej informacji o firmie AMC Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o.
 
Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o.

Biuro Projektów „Metroprojekt” Sp. z o.o., jako Spółka kontynuuje działalność przedsiębiorstwa państwowego powołanego w latach 50 tych XX wieku do obsługi projektowej budowy metra w Warszawie. Niemal cała I linia metra została zrealizowana według projektów Biura – tzn. 16 z 21 stacji oraz 19 z 21 tuneli. Pozostałe stacje i tunele wykonały inne zespoły projektowe.

Więcej informacji o spółce Biuro Projektów „Metroprojekt”
 

——————————————-

The meeting of entities involved in the construction of the central section of II metro line

In relation with the largest transportation investment in Poland, executed jointly by several entities, on 17th of December was held a meeting with the main purpose of discussing the rules of cooperation that would make it possible to properly execute the central section of II metro line. Apart from us the representatives of the following parties took part in the meeting:

 • Metra Warszawskiego
 • Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy
 • ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. executing the building permit design and execution designs of the central section of II metro line.
 • Zarząd Dróg Miejskich
 • Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
 • Biuro Drogownictwa i Komunikacji
 • Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
 • Biuro Rozwoju Miasta
 • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • owners of the underground infrastructure – Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC), Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK), Mazowiecka Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Warsaw Branch and RWE STOEN
 • as well as the authors of the conceptual design of the central section of II metro line in Warsaw: Design Office „Metroprojekt” Sp. z o.o. (Consortium leader) and architect Andrew M. Choldzynski of AMC’s Andrzej M. Choldzynski Sp. z o.o. (Member of the consortium)
AMC Andrzej M. Choldzynski Sp. z o.o.

Andrzej M. Choldzynski graduated from the architecture at the Faculty of Architecture of Cracow, Cracow University of Technology and in Paris the School of Architecture Villemin and Paris-la-Seine at Sorbonne. He has 25 years of experience working as an architect in France and more than 12 years of professional experience in Poland. He is the author of station Plac Wilsona, recognized in 2008 at „Metrorail” conference in Copenhagen as the most beautiful metro station in the world for more than 800 independent architects.

More information about AMC Andrzej Chołdzyński Sp. z o.o.
 
„Metroprojekt” Sp. z o.o. Design Office

„Metroprojekt” Sp. z o.o. Design Office, as a partnership continues its activity of a state enterprise established in the 50s of the twentieth century to support the design of the construction of metro line in Warsaw. Almost the entire metro line was completed according to the designs of the Office – i.e. 16 out of 21 stations and 19 out of 21 tunnels. Other stations and tunnels have been designed by other design teams.

More information about „Metroprojekt” Design Office
 
 

14:45, 7 grudnia 2009
12:45, 2 grudnia 2009
17:45, 27 listopada 2009
14:11, 27 listopada 2009
16:10, 24 listopada 2009
17:11, 17 listopada 2009
15:10, 12 listopada 2009
18:20, 28 października 2009
18:10, 28 października 2009

Oferty pracy

 • Facebook