Będziemy raportować o postępie prac

18:10, 28 października 2009

Dzięki Raportom Miesięcznym sporządzanym w przyszłości przez Konsorcjum AGP, Inwestor będzie mógł kontrolować przebieg budowy metra. Raporty powinny zawierać wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy niezbędne do ustalenia zakresu robót wykonanych przez nas w danym miesiącu oraz do dokonania ich rozliczeń. Dokumenty zawierać mają podział na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, związane z realizacją projektu. Pierwszy Raport Miesięczny przedstawimy Inwestorowi już w listopadzie bieżącego roku.

————————————————

We will be reporting on work progress

Thanks to the Monthly Reports drawn up by the Consortium AGP in the future, the investor will be able to control the course of metro construction. Reports should contain all documents, calculations and descriptions necessary to determine the scope of works done by us in a given month and to make their settlements. The documents are to include a breakdown of expenditures that are eligible and ineligible, related to the investment. The first monthly report will be presented to the Investor in November this year.

18:00, 28 października 2009

Oferty pracy

  • Facebook