Początki prac nad projektem

17:11, 17 listopada 2009

W listopadzie rozpoczął się cykl spotkań naszych przedstawicieli z inżynierami reprezentującymi Metro Warszawskie Sp. z o.o. oraz Służby Techniczne Miasta St. Warszawy. W ich trakcie Prof. Wojciech Wolski, reprezentujący firmę GEOTEKO Sp. z o.o., przedstawił główne zagadnienia geologiczne związane z budową II linii metra, a Metro Warszawskie przekazało nam „Dokumentację hydrogeologiczno-inżynierską dla II linii metra w Warszawie” oraz przedstawiło wymagania odnośnie warunków technicznych i parametrów technicznych systemów cało-liniowych, m. in. : rodzaj systemu sterowania ruchem pociągów metra, systemów liniowych: ZRP, łączności bezprzewodowej, transmisji informacji. Spotkania dotyczyły również kwestii pozyskiwania działek z przeznaczeniem na zaplecze budowy, Punkt Informacyjny i stację „Stadion” oraz rozwiązań technicznych budowy stacji PKP „Stadion”.

—————————————–

The first steps concerning the investment

In November, began a series of meetings of our representatives with the engineers representing Metro Warszawskie Sp. z o. o. and Technical Services of the Capital City of Warsaw. During these meetings, Professor Wojciech Wolski, representing GEOTEKO Sp. z o.o., presented the main geological issues related to construction the construction of II metro line and Metro Warszawskie submitted us the „Hydrogeological-engineering Documentation the II metro line in Warsaw” and provided the technical requirements and technical parameters of whole-line systems, among others: The type of metro train control system, line systems: SPR, wireless communication, transmission of information. Meetings also undertook the issue of acquiring plots for the purpose construction site facilities, Information Point and „Stadion” station as well as the technical solutions for the construction of „Stadion” PKP railway station.

15:10, 12 listopada 2009
18:20, 28 października 2009
18:10, 28 października 2009
18:00, 28 października 2009

Oferty pracy

  • Facebook