Wstępny harmonogram prac

14:11, 27 listopada 2009

W dniu 27 listopada, zgodnie z kontraktem dostarczyliśmy Zamawiającemu Wstępny Preliminarz Rzeczowo-Finansowy Przedmiotu Zamówienia. Aktualnie prace naszego Konsorcjum koncentrują się głównie na wyborze projektanta na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego oraz na opracowaniu harmonogramu wykonania projektów budowlanych.

—————————————————-

Preliminary Works Schedule

On November the 27th, in accordance with the contract we delivered to the Ordering Party the Preliminary Financial Schedule for the Subject of Procurement. Currently the work of our consortium is mainly focused on choosing the designer for the design and construction of the central section of the II metro line from station Rondo Daszyńskiego to station Dworzec Wileński and elaboration of the schedule for the execution of building permit designs.

 

16:10, 24 listopada 2009
17:11, 17 listopada 2009
15:10, 12 listopada 2009
18:20, 28 października 2009
18:10, 28 października 2009
18:00, 28 października 2009

Oferty pracy

  • Facebook