Aktualności z C13

17:42, 6 października 2011

W ciągu ostatnich tygodni po wschodniej stronie stacji Powiśle wykonany został szalunek i rozpoczęto montaż zbrojenia stropu górnego. Po stronie zachodniej korpusu stacji wykonano już około 70% ścian szczelinowych. Ponadto zakończona została budowa sieci docelowej 110 kV i sieci prowizorycznej średniego napięcia (SN) dla Trasy Świętokrzyskiej. Trwają prace przy przebudowie sieci prowizorycznej niskiego napięcia (nn).

 

 

fot. Maciej Żuchowski

 

Zobacz także:
Postęp prac budowlanych w październiku 2011 roku
Głowice skrawające już w Warszawie
Montaż przenośnika ślimakowego. Prace na C09

_____________

News from C13

During the last few weeks, on the eastern side of Powiśle Station, we made formworks and started the installation of the top slab reinforcement. On the western side of the station body, almost we completed approx. 70% of diaphragm walls. We also completed the construction of final network of 110kV and MV temporary network for Trasa Świętokrzyska. Right now, we are reconstructing LV temporary network.

 

See also:
Progress of construction works in October 2011
Cutting heads already in Warsaw
Installation of screw conveyor. Works at C09

 

17:00, 6 października 2011
17:15, 26 września 2011
15:41, 22 września 2011
15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011
17:03, 16 września 2011
18:49, 15 września 2011
17:54, 10 września 2011
10:20, 10 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook