Aktualności z marca

11:37, 30 marca 2011

 • Trwa procedura udzielania przez Urząd Wojewódzki odstępstw od ilości stopni w jednym biegu schodów, odstępstwa lokalizacji czerpnio-wyrzutni, wysokości barierek/balustrad oraz odstępstwa akceptującego schody ruchome i bramki biletowe jako drogi ewakuacji awaryjnej. Trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków w sprawie rozwiązań projektowych daszków nad wejściami do II linii metra.

Marzec to także prace związane z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu, pracami budowlanymi przy Pl. Defilad oraz badaniami geofizycznymi.

Czasowa organizacja ruchu

 • Uzyskaliśmy wszystkie wymagane opinie dot. projektu czasowej organizacji ruchu na okres I etapu budowy dla budowy wentylatorni i stacji V10, C10, V11, C11 oraz budowy stacji C13 i C14. Projekty złożyliśmy do zatwierdzenia Inżynierowi Ruchu.
 • Inżynier Ruchu zatwierdził natomiast projekt czasowej organizacji ruchu na I etap budowy Wentylatorni V13.
 • Trwają końcowe uzgodnienia czasowej organizacji ruchu dla stacji: „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy Świat” oraz „Dworzec Wileński”.
 • Uzgodniono z Biurem Ochrony Rządu dojazd do Cerkwi metropolitalnej Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny na Pradze Północ.

Konstrukcje stalowe na Placu Defilad

 • Na Placu Defilad zakończyliśmy roboty fundamentowe. Rozpoczęto wykonywanie konstrukcji stalowej pod Punkt Informacyjny centralnego odcinka II linii metra oraz pod obiekt Centralnego Zaplecza Budowy.

Prace geofizyczne

 • Wykonaliśmy uzupełniające badania geofizyczne dla kościoła pw. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz dla budynku przy ul. Tamka 4. Były to specjalistyczne badania struktury fundamentów obu budynków.

fot. za warszawa.wikia.com

 

Zobacz także:

Postęp budowy – luty 2011

___________________

Current news – March

 • The Province Office is in the process of issuing deviations from the number of steps in one of the run of stairs, deviation from the location of the intake-exhaust, height of berries/balustrades and a deviation , which approves escalators and ticket gates as the emergency routes. Meanwhile, design solutions regarding canopies at the entrances to Metro Line 2 are negotiated with the Heritage Conservator.

March also stands for works regarding:

Temporary traffic organisation:

 • We have obtained all the required opinions regarding the temporary traffic organisation for the 1st stage of construction of ventilation shafts V10 and V11, stations C10, C11, C13 and C14. We have submitted the remaining designs for the Traffic Engineer’s approval.
 • The Traffic Engineer did approve, however, the temporary traffic organisation design – 1st stage of the construction of V13 Ventilation Shaft.
 • The temporary traffic organisation designs for the following Stations: “Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, „Nowy Świat” and „Dworzec Wileński”, are in the course of final stage of approving
 • The access road to the St. Maria Magdalena Orthodox Church was finally agreed with the Government Security Bureau.

Steel structures at Plac Defilad:

 • We have completed the foundation works at Plac Defilad and commenced executing a steel structure for the Information Point of the Central Section of Metro Line 2 and a structure for the Main Office.

Geophysical works:

 • Complementary geophysical tests of the Saint Thérèse of the Child Jesus Church and a building in Tamka 4 St. These specialist tests aim at verifying the foundations structure of both buildings.

Above is the photograph of Metropolitan Saint Magdalene Orthodox Church in Praga Północ District.

 

See also:
Construction progress – February 2011

 

11:17, 30 marca 2011
11:13, 30 marca 2011
11:01, 30 marca 2011
18:08, 29 marca 2011
18:06, 29 marca 2011
18:02, 28 marca 2011
18:00, 26 lutego 2011
17:51, 25 lutego 2011
17:48, 21 lutego 2011

Oferty pracy

 • Facebook