Aktualności z Powiśla

15:56, 31 maja 2011

Na stacji C13 trwa budowa murków prowadzących i ścian szczelinowych. Według stanu na dzień dzisiejszy gotowych jest 12 sekcji, co odpowiada w przybliżeniu ok. 30 metrom bieżącym ścian szczelinowych.

Ponadto, zakończyliśmy budowę ścianki szczelnej przy cokole Pomnika Syrenki, uzgodniliśmy projekt gospodarki zielenią dla terenu budowy stacji i przebudowaliśmy linie kablowe Trasy Świętokrzyskiej, kolidujące z budową stacji Powiśle.

Zabezpieczone zostały także kable elektryczne oświetlenia parkowego.

Prace przy budowie szybu startowego:

Zakończono wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych (strona wschodnia);

Trwa realizacja ścian szczelinowych (strona wschodnia) – ok. 52%

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych oraz sieci ciepłowniczej, wodnej i kanalizacyjnej – w trakcie wykonywania (sieci prowizoryczne);

W trakcie wykonywanie zabezpieczenia Pomnika Syrenki na czas budowy – konstrukcja stalowa osłaniająca pomnik.

fot. Mazhar Basa
 

Zobacz także:
Pozwolenie na budowę stacji Powiśle

__________________

What’s new at Powiśle

We are currently executing guide walls and diaphragm walls at C13 Station. So far we completed 12 sections, which is approx. 30 linear meters of diaphragm walls.

Also, sheet piles next to the plinth of the Syrenka Monument are completed, the greenery maintenance design for the construction site is approved, and cable lines in Trasa Świętokrzyska, which were colliding with the construction of Powiśle Station. We secured power cables of the park lightening.

Execution of starting shaft:

Guide walls for diaphragm walls are completed (eastern part);

Execution of diaphragm walls is in progress (eastern part) – approx. 52% is completed

Reconstruction of telecommunication, heating, water and sewage networks is in the progress (temporary networks);

A steel frame to secure the Syrenka Monument for the construction period is also in course of execution.

 

See also:
Building Permit granted to Powiśle Station

 

15:52, 31 maja 2011
15:49, 31 maja 2011
15:47, 26 maja 2011
15:44, 25 maja 2011
15:42, 24 maja 2011
15:40, 23 maja 2011
15:39, 17 maja 2011
15:37, 17 maja 2011
15:33, 17 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook