Budowa metra także nocą

10:24, 12 grudnia 2011

Budowa centralnego odcinka II linii metra to przedsięwzięcie wymagające nie tylko ogromnej precyzji, ale także ogromnych nakładów czasowych. Sprostanie harmonogramowi prac wymusza prowadzenie ich nawet 24 godziny na dobę.

Prace po zmroku

Nie wszyscy mogą mieć świadomość, że prace trwają nie tylko za dnia, kiedy najłatwiej jest je zaobserwować. W rzeczywistości prowadzone są często do późnych godzin wieczornych, a nawet nocą przy sztucznym oświetleniu. Na placach budowy, nierzadko po 22.00 widać spory ruch. Dzieje się tak na Rondzie Daszyńskiego, gdzie nocą wybierany jest urobek spod stropu, na Nowym Świecie, gdzie realizowana jest komora sanitarna, na Dworcu Wileńskim, na którym do późna trwa głębienie ścian szczelinowych, czy postępującej w rekordowym tempie budowie stacji Stadion. Jest to jedyny plac budowy, gdzie ze względu na odległą lokalizację, praca maszyn nie zakłóca spokoju mieszkańców.

Wszystkich mieszkańców, których mieszkania sąsiadują z placami budowy, serdecznie przepraszamy za hałas oraz wszelkie niedogodności. Tym samym zwracamy się do nich z prośbą o wyrozumiałość. W innym przypadku prosimy o kontakt pod adresem info@agpmetro.com

Fotogaleria

Dotychczas zamieszczaliśmy zdjęcia wykonywane przy świetle dziennym. Tym razem prezentujemy fotografie placów budowy w nocnej odsłonie.

fot. Barbara Janaszek

Zobacz także:
Budowa metra oczami dzieci
Fotogaleria z demontażu Pomnika Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni na Pradze

____________________

Construction of metro also at night-time

Construction of the central section of Metro Line 2 is an undertaking requiring not only great precision but also great amount of time. In order to meet the work schedule we have to carry out the works even 24 hours per day.

Works after nightfall

Not all of us know that the works are being executed not only during the day when you can easily watch them. In fact they are often executed until the late evening hours and even at night with artificial lighting. At construction sites, frequently after 10 pm, you can see quite a big rush. It happens at Rondo Daszyńskiego where during the night we extract the soil material from under the top slab, at Nowy Świat where we execute sanitary chamber and at Dworzec Wileński where until the late evening hours we are deepening the diaphragm walls, or Stadion Station constructed in record time. It’s the only construction site where due to distant location the working machines do not disturb the residents.

We kindly apologize all residents whose flats are adjacent to construction sites for noise and any inconvenience. We kindly ask you for understanding. Otherwise, please contact info@agpmetro.com

Photo gallery

Up to this moment we presented photos at daylight. This time you can see the photos from construction sites  at night

Photo: Barbara Janaszek 

See also:
Metro construction through the eyes of the children
Photo gallery showing the disassembly of the Brotherhood in Arms Monument in Praga District

 

17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011
17:58, 9 listopada 2011
13:43, 8 listopada 2011
15:36, 28 października 2011

Oferty pracy

  • Facebook