Budowa Szybu Startowego C09 ”Rondo Daszyńskiego” w grudniu

16:21, 28 grudnia 2010

Zakończyliśmy realizację murków prowadzących dla ścian szczelinowych. Kontynuujemy roboty przygotowawcze związane z realizacją ścian szczelinowych, pali oraz uszczelnieniem dna wykopu. Ponadto, trwa przebudowa sieci cieplnej. Na chwilę obecną wykonaliśmy prowizoryczną sieć cieplną (by-pass) i rozpoczęliśmy demontaż istniejącej komory ciepłowniczej. Rozpoczęliśmy również roboty związane z przebudową sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych.

____________________

Construction of C09 „Rondo Daszyńskiego” Starting Shaft in December

We completed the construction of the guide walls for the diaphragm walls. We continue the preparatory works connected with the execution of diaphragm walls, pillars and sealing of the excavation bottom. Moreover, reconstruction of the heat network is in progress. So far, we have executed a temporary heat network (by-pass) and we started to dismantle the existing heat chamber. We also began the works connected with the reconstruction of electric and telecommunication networks.

 

16:15, 28 grudnia 2010
15:59, 27 grudnia 2010
15:53, 27 grudnia 2010
17:30, 22 grudnia 2010
15:50, 16 grudnia 2010
15:39, 16 grudnia 2010
15:27, 30 listopada 2010
15:21, 30 listopada 2010
15:07, 30 listopada 2010

Oferty pracy

  • Facebook