Co nowego na C09 „Rondo Daszyńskiego”

15:03, 30 kwietnia 2011
 • Zakończyliśmy budowę ścian szczelinowych – 43 sekcje są gotowe.
 • Na chwilę obecną wykonaliśmy 14 pali.
 • Uszczelniamy dno wykopu – wykonaliśmy 79 kolumn i tzw. korek uszczelniający pod płytą fundamentową stacji. Składa się on z dwóch warstw betonu o grubość 1,5 m, wstrzykiwanych metodą jet-grouting. Pierwsza warstwa zostaje wstrzyknięta na głębokości około 0,5 m, a druga – 12 m pod płytą.
 • Przebudowujemy sieć cieplną – zakończyliśmy przebudowę docelowego rurociągu sieci ciepłowniczej. Trwa budowa nowej komory ciepłowniczej E14/P2 – aktualnie zakończyliśmy roboty konstrukcyjne i montażowe, wykonywana jest izolacja przeciwwilgociowa, wentylacja oraz zasypka. Montowana jest nowa sieć preizolowana na odcinku od komory E14/P2 do połączenia z istniejącą (zagęszczenie i zasypka wykopu).
 • Wykonaliśmy przyłącze elektryczne do placu budowy – napięcie zostało podane z GPZ Towarowa na stację kontenerową na cele zasilania placu budowy
 • Przy budowie kabla światłowodowego 48J w relacji ul. Radiowa – ul. Żwirki i Wigury, wykonaliśmy już ok. 10 km kabla.
 • Prace przy budowie torów odstawczych wyglądają następująco:
  - rozpoczęto usuwanie kolizji związanych z wykonaniem wykopu wstępnego,
  - rozpoczęto wykonywanie murków prowadzących dla ścian szczelinowych oraz pali.

Zobacz także:

Aktualności z marca

Postęp budowy – luty 2011

————————————————–

What’s new on C09 „Rondo Daszyńskiego”

 • Diaphragm walls are completed – 43 sections are ready
 • There are 14 piles executed for the time being
 • Insulating the bottom of excavation – we have executed 79 columns and the so-called sealing plug for the foundation slab of the station. It comprises of two 1.5 m thick concrete layers injected by means of jet-grouting. The first layer will be injected at the depth of 0.5 m, while the second one at the depth of 12 m under the slab.
 • Heating network reconstruction – we have completed reconstructing the target heating pipeline. Currently we are executing a new heating chamber – E14/P2 – the structural and assembly works are completed, while the damp-proof insulation, ventilation and backfill are in progress. A new pre-insulated network is now being installed on the section between chamber E14/P2 and the connection point with the existing one (compaction and backfilling).
 • We have executed power connection to the construction site – voltage was provided by GPZ Towarowa to the container station in order to provide power supply to the construction site.
 • So far we have executed approx. 10 km of 48J fiber optic cables along the route between ul. Radiowa and ul. Żwirki i Wigury.

The construction of holding tracks:

 • we have started removing collisions connected with the execution of primary excavation,
 • we have started executing guide walls for the diaphragm walls and piles.

See also:

Current news – March

Construction progress – February 2011

15:02, 30 kwietnia 2011
15:01, 29 kwietnia 2011
10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011
14:55, 18 kwietnia 2011
13:26, 7 kwietnia 2011
13:24, 4 kwietnia 2011
13:19, 4 kwietnia 2011

Oferty pracy

 • Facebook