Czasowa organizacja ruchu

15:40, 23 maja 2011

W maju uzyskaliśmy zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu na okres I etapu budowy wentylatorni szlakowej V10, stacji C10 Rondo ONZ, wentylatorni V11 i stacji C11 (Świętokrzyska).

Konsorcjum AGP Metro Polska S.C. przygotowywało projekty branżowe związane z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu.

Złożyliśmy też projekt organizacji ruchu dla stacji C12 (Nowy Świat) i wentylatorni szlakowej V12 równolegle do zaopiniowania przez odpowiednie instytucje oraz do Inżyniera Ruchu.

Wystąpiliśmy o opinie do projektu czasowej organizacji ruchu na okres I etapu budowy stacji C15 (Dworzec Wileński) i złożyliśmy do Inżyniera Ruchu.

fot. http://www.ztm.waw.pl/
 

Zobacz także:
Pozwolenia na budowę wentylatorni V10, V11 i V12 wydane
Montaż szczelinomierzy w tunelu Wisłostrady

_____________________

Temporary traffic organisation

We received an approval of temporary traffic organisation for the 1st construction stage of V10 Ventilation Shaft, C10 Rondo ONZ Station, V11 Ventilation Shaft and C11 Świętokrzyska Station.

AGP Metro Polska S.C. prepared branch designs regarding the implementation of temporary traffic organisation. We have submitted also the temporary traffic design for C12 Station (Nowy Świat) and V12 Ventilation Shaft to adequate institutions and the Traffic Engineer for their approvals.

We applied for opinion regarding the temporary traffic organisation design for the period of 1st construction stage of C15 Station (Dworzec Wileński) and submitted it to the Traffic Engineer.

 

See also:
Building Permits for V10, V11 and V12 Ventilation Shafts are issued
Installing filler gauges in Wisłostrada Tunnel

 

15:39, 17 maja 2011
15:37, 17 maja 2011
15:33, 17 maja 2011
15:32, 13 maja 2011
15:30, 12 maja 2011
15:24, 12 maja 2011
15:18, 30 kwietnia 2011
15:17, 30 kwietnia 2011
15:15, 30 kwietnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook