Czasowa organizacja ruchu

16:00, 18 stycznia 2010

W styczniu uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach istotnych z perspektywy wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. W obu spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Metra Warszawskiego Sp. z o.o., reprezentujący Inwestora. Pierwsze odbyło się 12 stycznia w Narodowym Centrum Sportu i dotyczyło głównie ruchu w sąsiedztwie budowy Stadionu Narodowego oraz stacji metra S12. Drugie odbyło się tydzień później – 18 stycznia w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego i poświęcone było czasowej organizacji ruchu w trakcie całej budowy centralnego odcinka II linii metra.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu to procedura wymagająca licznych konsultacji i opinii wielu podmiotów. Projekt składany jest m.in. do:

  • Zarządu Dróg Miejskich,
  • Zarządu Transportu Miejskiego,
  • Policji,
  • Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
  • a także do urzędów dzielnic, właściwych dla danego obszaru, na którym wprowadzana jest nowa organizacja ruchu.

Po uzyskaniu opinii powyższych instytucji, projekt przedkładany jest Inżynierowi Ruchu Miasta Stołecznego Warszawy, który ostatecznie zatwierdza projekt. Z chwilą tą można rozpocząć wprowadzanie tymczasowej organizacji ruchu. Jest to procedura  przeprowadzana indywidualnie dla każdego odcinka, na którym taka zmiana zachodzi.

15:59, 14 stycznia 2010
12:53, 13 stycznia 2010
15:33, 31 grudnia 2009
12:37, 23 grudnia 2009
16:45, 17 grudnia 2009
14:45, 7 grudnia 2009
12:45, 2 grudnia 2009
17:45, 27 listopada 2009
14:11, 27 listopada 2009

Oferty pracy

  • Facebook