Działania AGP Metro Polska S.C. w czerwcu 2010

11:36, 30 czerwca 2010

W czerwcu nasze działania były poświęcone terenom niezbędnym do wykonania przebudowy w rejonie stacji Rondo Daszyńskiego, odległości budynków metra od obiektów chronionych akustycznie, opracowania „Warunków i parametrów technicznych systemów liniowych dla taboru II linii metra”, a także dostawie tarcz zmechanizowanych TBM.

__________________

Activities of AGP Metro Polska S.C. in June 2010

In June, our actions were devoted to areas that are necessary to implement the reconstruction in the area of ​​station Rondo Daszyńskiego, the distance of metro structures from acoustically protected objects, development of „Terms and Conditions and the technical parameters of linear systems for the rolling stock of metro line II” as well as delivery of mechanized TBM shields.

 

11:29, 29 czerwca 2010
17:54, 31 maja 2010
17:51, 31 maja 2010
17:49, 21 maja 2010
17:47, 12 maja 2010
17:39, 25 kwietnia 2010
17:33, 16 kwietnia 2010
17:24, 12 kwietnia 2010
17:19, 31 marca 2010

Oferty pracy

  • Facebook