Działania AGP Metro Polska S.C. w lutym 2010

16:17, 25 lutego 2010

Nasze działania związane z budową centralnego odcinka II linii metra w Warszawie w ostatnim miesiącu obejmowały m.in.:

 • prace nad stałą organizacją ruchu w rejonie Pl. Wileńskiego,
 • wejście ILF do obiektów I linii metra celem branżowego rozpoznania przez Architektów i Elektryków firmy ILF,
 • przygotowanie warunków technicznych i parametrów technicznych systemów całoliniowych, które zamierzamy zastosować w ramach wykonania Przedmiotu Zamówienia,
 • wykonanie planu dodatkowych badań geologicznych,
 • kontynuację działań związanych z dostarczeniem sprzętu niezbędnego do drążenia tuneli (TBM i sprzęt do transportu urobku),
 • oraz kontynuację działań związanych z wyborem podwykonawców na budowę drugiej linii metra.

__________________

AGP Metro Polska S.C. activities in February 2010

Our activities related to the construction of the central section of II metro line in Warsaw during the last month included:

 • works related to permanent traffic organization in the area of ​​Plac Wilenski,
 • ILF access to the facilities of the I metro line for the purpose of disciplinary recognition by the architects and electrical engineers of ILF,
 • preparation of technical specifications and technical parameters for the whole line systems, which we intend to use in the execution of the subject of procurement,
 • execution of the plan for additional geological studies,
 • continuation of activities related to the delivery of equipment necessary for tunnel drilling (TBM and equipment for transportation of the excavated material),
 • and the continuation of activities related to the selection of subcontractors for the construction of II metro line.

 

16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010
17:20, 1 lutego 2010
05:29, 29 stycznia 2010
16:00, 18 stycznia 2010
15:59, 14 stycznia 2010
12:53, 13 stycznia 2010

Oferty pracy

 • Facebook