Grudniowe działania AGP

12:37, 23 grudnia 2009

Oprócz prac nad wyborem projektanta na projekt i budowę centralnego odcinka II linii metra oraz opracowaniem harmonogramu wykonania projektów budowlanych – działania AGP Metro Polska aktualnie koncentrują się na:

  • przygotowaniu warunków technicznych i parametrów technicznych systemów całoliniowych, które zamierzamy zastosować przy realizacji projektu,
  • podjęciu działań związanych z dostarczeniem sprzętu niezbędnego do wydrążenia tuneli (tarcz TBM oraz sprzętu służącego do transportu urobku)
  • oraz podjęciu działań związanych z wyborem podwykonawców na budowę drugiej linii metra oraz wykonaniem planu dodatkowych badań geologicznych.

_______________

The December actions of AGP

Apart from works regarding the selection of the designer’s for the design and construction of the central section of II metro line and the preparation of the schedule for the execution of building permit designs – AGP Metro Polska is currently focused on:

  • the preparation of technical specifications and technical parameters for the whole line systems that we intend to implement during the execution of the design,
  • undertaking action associated with the delivery of equipment necessary for drilling the tunnels (TBMs and the equipment used for transporting the excavated material)
  • and to take action associated with the selection of subcontractors for the construction of II metro line and performing additional geological research plans.

 

16:45, 17 grudnia 2009
14:45, 7 grudnia 2009
12:45, 2 grudnia 2009
17:45, 27 listopada 2009
14:11, 27 listopada 2009
16:10, 24 listopada 2009
17:11, 17 listopada 2009
15:10, 12 listopada 2009
18:20, 28 października 2009

Oferty pracy

  • Facebook