HYDROFREZ na Rondzie ONZ

16:25, 14 marca 2012

Po zachodniej stronie placu budowy zastosowana zostanie zupełnie inna metoda wykonywania ścian szczelinowych niż na pozostałych stacjach, na których w tym celu wykorzystywane są głębiarki chwytakowe.

Na placu budowy stacji Rondo ONZ właśnie pojawił się hydrofrez (ang. hydromill), którego zadaniem będzie wykonanie najgłębszych na przestrzeni całego centralnego odcinka II linii metra ścian szczelinowych – sięgną one niemal 50 metrów w głąb ziemi.

Charakterystyka terenu

Podczas gdy tradycyjna pogłębiarka z chwytakiem głębi maksymalnie 40-metrowe ściany, hydrofrez może wykonać ściany szczelinowe na głębokości prawie 100 m. Zastosowanie tej technologii wynika przede wszystkim z charakterystyki projektu ścian szczelinowych na stacji Rondo ONZ, które w zachodniej części sięgać będą ponad 50 m, a po wschodniej prawie 40 m. Przy takiej głębokości jedynie hydrofrez jest w stanie zagwarantować spełnienie rygorystycznych norm dla odchyleń pionowych.

Ponadto badania geologiczne wykazały, że w zachodniej części teren placu budowy jest silnie uwodniony. Aby zapewnić szczelność przyszłej stacji, prace budowlane muszą sięgnąć warstw gliny, które znajdują się na głębokości około 50 m. Oznacza to, że aby zabezpieczyć konstrukcję stacji przed wpływem wody, budowniczowie muszą zejść poniżej warstw wodonośnych i dotrzeć do pokładów nieprzepuszczalnych, które utworzą barierę dla wód gruntowych i pełnić będą funkcję korka.

Na czym polega praca hydrofrezu?

Hydrofrez to urządzenie wyposażone w dwa zestawy ostrzy tnących, przypominających kształtem kwiat słonecznika. Ostrza – ilością i rodzajem tzw. zębów dopasowane do danych warunków gruntowych – napędzane są przez silniki hydrauliczne. Do wykopu wprowadzany jest bentonit, a rozdrobniony przez ostrza urobek jest wypłukiwany i odprowadzany wraz z zawiesiną bentonitową na powierzchnię przez specjalne pompy. Następnie zostaje on odfiltrowany.

Jakość i kontrola wykopu

Mówiąc najprościej, hydrofrez pozwala wykonywać ściany szczelinowe w niemal wszystkich warunkach geologicznych (także w skałach). Umożliwia on bieżący monitoring procesu głębienia, a przede wszystkim kontrolę odchyleń pionowych drążonego otworu, głębokość i pracę ostrzy, dzięki czemu operator hydrofrezu może w każdej chwili korygować pracę maszyny.

fot. Barbara Janaszek
 

Zobacz także:

Kolejne betonowanie, tym razem na Powiślu

Czwarty TBM wydrąży tunel pod Wisłą

Rekordowa przekładka kanalizacji

10:28, 13 marca 2012
14:25, 5 marca 2012
11:24, 29 lutego 2012
13:35, 22 lutego 2012
12:45, 16 lutego 2012
13:08, 15 lutego 2012
18:53, 13 lutego 2012
15:33, 9 lutego 2012
16:45, 6 lutego 2012

Oferty pracy

  • Facebook