Inklinometry na trasie tunelu D13

14:51, 27 listopada 2010

Trwają przygotowania projektowe i formalnoprawne dla instalacji urządzeń monitorujących skarpę wysoczyzny polodowcowej na trasie tuneli D13 – pomiędzy stacją C12 (Nowy Świat) i C13 (Powiśle). Przyrządy pomiarowe noszą nazwę inklinometrów. Za ich pomocą badane jest zachowanie się skarpy w profilu pionowym na głębokości do 40 m w okresie: przed drążeniem tuneli, w czasie drążenia oraz po zakończeniu budowy. Przewiduje się, że inklinometry będą wykorzystywane w okresie eksploatacji metra, w połączeniu z innymi badaniami stateczności skarpy prowadzonymi przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędy m. st. Warszawy.

______________

Inclinometers on the D13 tunnel route

The design as well as legal and formal preparations for the installation of the devices monitoring the post-glacial upland slope on the D13 tunnel route, between C12 (Nowy Świat) and C13 (Powiśle), are in progress. The measuring devices are called inclinometers. They are used for examining the behaviours of the slope in the vertical profile at the depth of up to 40m in the following periods: before tunnel boring, during tunnel boring and after the construction is completed. It is foreseen that the inclinometers will be used in the period of metro operation together with other tests for the slope stability carried out by the Environment Protection Department of the Capital City of Warsaw.

 

14:48, 26 listopada 2010
14:41, 26 listopada 2010
14:23, 26 listopada 2010
12:34, 25 listopada 2010
12:28, 24 listopada 2010
12:26, 10 listopada 2010
11:25, 3 listopada 2010
17:39, 30 października 2010
17:29, 29 października 2010

Oferty pracy

  • Facebook