Jest pozwolenie dla Dworca Wileńskiego

16:02, 3 czerwca 2011

Dnia 3 czerwca Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję nr 180/2011 o pozwoleniu na budowę stacji C15 „Dworzec Wileński”. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja do pobrania 

Zobacz także:
Jest pozwolenie na budowę stacji C14 Stadion
Pozwolenie na budowę stacji C11 Świętokrzyska

______________________ 

Building Permit finally granted to Dworzec Wileński Station

On June 3 the Mazowieckie Province Governor issued Decision No. 180/2011, i.e. the Building Permit for C15 “Dworzec Wileński” Station. The decision is made immediately enforceable.

Decision to download

See also:
Building Permit granted to C14 Stadion Station
Building Permit granted to C11 Świętokrzyska Station

 

16:00, 31 maja 2011
15:58, 31 maja 2011
15:56, 31 maja 2011
15:52, 31 maja 2011
15:49, 31 maja 2011
15:47, 26 maja 2011
15:44, 25 maja 2011
15:42, 24 maja 2011
15:40, 23 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook