Jest pozwolenie na budowę stacji C14 Stadion

15:49, 31 maja 2011

Dnia 31 maja – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją nr 161/PRN/PRD/2011 zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę stacji C14 Stadion zlokalizowanej w rejonie ulicy Sokolej i Zamoyskiego.

Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

rys. Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego.

 

Zobacz także:
Mamy pozwolenie na budowę stacji C10 Rondo ONZ

____________________

Building Permit granted to C14 Stadion Station

On May 31, by its Decision No. 161/PRN/PRD/2011, the Mayor of the Capital City of Warsaw approved the Building Permit Design and granted Building Permit to C14 Stadion Station located in the area of Sokola and Zamoyskiego Streets.

The Decision is made immediately enforceable.

Photograph from: Multidisciplinary Concept Design for the use of the design and construction of the Central Section of Metro Line 2 in Warsaw from Rondo Daszyńskiego to Dworzec Wileński.

 

See also:
We have obtained the Building Permit for C10 Rondo ONZ Station

 

15:47, 26 maja 2011
15:44, 25 maja 2011
15:42, 24 maja 2011
15:40, 23 maja 2011
15:39, 17 maja 2011
15:37, 17 maja 2011
15:33, 17 maja 2011
15:32, 13 maja 2011
15:30, 12 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook