Technologia

Technologia tarcz TBM – EPB

31 lipca 2011, TBM

Do wykonania tuneli centralnego odcinka II linii metra w Warszawie użyte zostały 4 maszyny TBM niemieckiej firmy Herrenknecht AG.  Wybór tej właśnie technologii podyktowany był bardzo niskim ryzykiem osiadania oraz dużą kontrolą parametrów projektowych. TBM uniemożliwia rozluźnienie i osiadanie terenu wynikające ze zmniejszonego wydobycia urobku w porównaniu z metodą tradycyjną. Tarcza utrzymuje stateczność przodka oraz nie dopuszcza wpływu ciśnienia gruntu i wód gruntowych do wnętrza budowanego tunelu.

Technika działania tarcz TBM (Tunnel Boring Machine) typu EPB (Earth Pressure Balance – równoważenie ciśnienia gruntu) składa się z dwóch faz: drążenia tunelu oraz układania jego obudowy.

System monitoringu geodezyjnego

17 lipca 2011, TBM

Użycie technologii tarcz TBM EPB minimalizuje ryzyko osiadania terenu nadzorowanego poprzez systematyczny monitoring, analizę i interpretację wyników pomiarów geodezyjnych. Służy do tego system georeferencyjny oraz platforma GIS (Geographic Information System). Informacje wygenerowane przez komputery interpretowane są przez zespół inżynierów, którzy natychmiast reagują na wszelkie nieprawidłowości i ewentualne zagrożenia.

Inżynierowie badają: 

  • odkształcenia ścian zewnętrznych stacji, zajezdni i szybów
  • pionowe i poziome osiadanie budynków w pobliżu wykopów oraz terenu za wykopem
  • zmienność poziomu warstw
  • osiadanie na powierzchni ziemi
  • przemieszczenia pionowe i poziome
  • obrót budynków

Zastosowane technologie

15 marca 2011

Metoda podstropowa (mediolańska) jest wykorzystana do budowy wszystkich stacji centralnego odcinka II linii metra. Na ścianach szczelinowych lub palisadach wykonywany jest docelowy lub tymczasowy strop, spod którego wybierany jest grunt.

Co to są ściany szczelinowe?

To ściany stanowiące obudowę głębokich wykopów i posadowienie obiektu budowlanego. Mają grubość 100 – 120cm i głębokość około 31.00 m (wstępne dane dla stacji C9). Ich projekt przewiduje przenoszenie olbrzymich obciążeń, które mogą być wywoływane:

– parciem bocznym gruntu,

– obciążeniem naziomu (gruntu przylegającego do bocznych ścian fundamentu),

– ciśnieniem hydrostatycznym,

– obciążeniem pojazdami na powierzchni terenu,

– oraz obciążeniami stałymi i zmiennymi wynikającymi z punkcji poszczególnych poziomów wewnętrznych.

Oferty pracy

  • Facebook