Kolejni Podwykonawcy

15:18, 30 kwietnia 2011

Znamy już kolejne firmy podwykonawcze na budowie centralnego odcinka II linii metra. Są to:

 • Pazgan Sp. z o. o. – odpowiedzialny za montaż koszy zbrojeniowych do ścian szczelinowych dla stacji „Rondo Daszyńskiego”
 • P. K Tele Jacek Paprota, Dariusz Kulikowski Sp. Jawna – odpowiedzialny za usunięcie kolizji instalacji teletechnicznych w rejonie placu budowy C13 „Powiśle”
 • EWJAN Sp. z o. o. – odpowiedzialny za roboty ziemne w rejonie Stacji C13 „Powiśle”
 • Eurogeo S. r. 1. – odpowiedzialny za specjalistyczne fundamentowe roboty budowlane w rejonie stacji „Powiśle”
 • Icotekne S. p. A. – odpowiedzialny za specjalistyczne fundamentowe roboty budowlane w rejonie stacji „Rondo ONZ”, „Świętokrzyska”, Wentylatorni Szlakowych V10 i V11 oraz Szybu Demontażowego A13 02.03.2011
 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe AJMIX Sp. z o. o. – odpowiedzialny za wzmocnienie kolektora ściekowego w rejonie stacji „Powiśle”
 • MAREX Budownictwo Sp. z o. o. – odpowiedzialny za wykonanie murków prowadzących na placu budowy stacji ”Powiśle”
 • Korsa Sp. z o. o. – odpowiedzialny za przyłącze elektroenergetyczne nn 0,4 kV pawilonu wystawy z Punktem Informacyjnym i budynków zaplecza budowy drugiej linii metra;
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Mag. Anna Gałązka – odpowiedzialny za przyłącze wodnokanalizacyjne pawilonu wystawy z Punktem Informacyjnym i budynków zaplecza budowy drugiej linii metra;
 • PBM „Budispaw” Spółka Jawna M. Czerwiński, M. Dolna – odpowiedzialny za usunięcie kolizji z siecią cieplną w rejonie stacji ,,Powiśle”.

fot. www.ztm.waw.pl

 

Zobacz także:
Szyb startowy „Powiśle” – postęp prac
Szyb startowy „Rondo Daszyńskiego” – postęp prac

________________

Next Subcontractors

We know the next subcontractors for the construction of the Central Section of Metro Metro Line 2:

 • Pazgan Sp. z o. o. – responsible for installing reinforcement cages in diaphragm walls at „Rondo Daszyńskiego” Station,
 • P. K Tele Jacek Paprota, Dariusz Kulikowski Sp. Jawna – responsible for removing collisions with the teletechnical installations within the C13 “Powiśle construction site,
 • EWJAN Sp. z o. o. – responsible for earthworks within C13 “Powiśle” Station,
 • Eurogeo S. r. 1. – responsible for specialist foundation works within C13 “Powiśle” Station,
 • Icotekne S. p. A. – responsible for responsible for specialist foundation works within „Rondo ONZ” and „Świętokrzyska” Stations, V10 and V11 Ventilation Shaft and A13 Dismantling Shaft – 02.03.2011,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo – Handlowe AJMIX Sp. z o. o. – responsible for reinforcing the waste collector within „Powiśle” Station,
 • MAREX Budownictwo Sp. z o. o. – responsible for executing guide walls on the „Powiśle” Station construction site,
 • Korsa Sp. z o. o. – responsible for LV 0.4 kV power connection to the Information Point pavilion and buildings of the site facilities for Metro Line 2;
 • Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Mag. Anna Gałązka – responsible for sewage connection to the Information Point pavilion and buildings of the site facilities for Metro Line 2;
 • PBM „Budispaw” Spółka Jawna M. Czerwiński, M. Dolna – responsible for removing collisions with heating network within „Powiśle” Station

See also:
„Powiśle” Starting Shaft – progress of works
„Rondo Daszyńskiego” Starting Shaft – progress of works

 

15:17, 30 kwietnia 2011
15:15, 30 kwietnia 2011
15:03, 30 kwietnia 2011
15:02, 30 kwietnia 2011
15:01, 29 kwietnia 2011
10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011
14:55, 18 kwietnia 2011

Oferty pracy

 • Facebook