Kolejny odcinek Świętokrzyskiej zamknięty

16:45, 16 lipca 2011
Czasowa organizacja ruchu

Z dnia 15 na 16 lipca zamknięty został kolejny odcinek ul. Świętokrzyskiej. Wprowadzona została czasowa organizacja ruchu dla rejonu stacji C12 Nowy Świat, zatwierdzona przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.

 • Ulica Świętokrzyska zamknięta została na odcinku od ulicy Czackiego do ulicy Nowy Świat.
 • Skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej pozostanie natomiast przejezdne. Utrzymany został także ruch na odcinku ulic Jasna – Czackiego. Między ulicą Czackiego i ulicą Mazowiecką zwężono drogę do dwóch pasów ruchu – jeden w każdym kierunku.
 • W pozostałej części pozostawiono przestrzeń na miejsca parkingowe.

 

 

Ruch na ul. Tamka w stronę Traktu Królewskiego będzie możliwy tylko dla autobusów oraz mieszkańców dojeżdżających do rejonu ograniczonego ulicami:

 • Nowy Świat
 • Foksal
 • Oboźna
 • oraz Topiel.

 

 • Ulica Kubusia Puchatka stanie się dwukierunkowa z uwagi na ograniczenie ogrodzeniem budowy od strony ul. Świętokrzyskiej.
 • Dwukierunkowa będzie także Warecka pomiędzy ulicami Baczyńskiego i Kubusia Puchatka. Taka organizacja ruchu umożliwi mieszkańcom dojazd od pl. Powstańców Warszawy ulicami Górskiego, Baczyńskiego i Warecką, przy czym wyjazd będzie możliwy jedynie ulicą Warecką.
Szczegółowe informacje

Wszelkie informacje na temat zmian w komunikacji miejskiej znajdziecie Państwo:

Za utrudnienia w ruchu serdecznie przepraszamy.

 

Źródło grafiki:  www.metro2.ztm.waw.pl

Zobacz także:
Zamknięcie ul. Świętokrzyskiej
Zamknięcie ul. Sokolej
Czasowa organizacja ruchu

 

—————————————–

Another part of Świętokrzyska Street closed for traffic

Temporary traffic organization

In the night of 15 and 16 July another part of Świętokrzyska Street was closed for traffic. We implemented the temporary traffic organization for the area of C12 Nowy Świat Station which was approved by the Municipal Traffic Engineer.

 • Świętokrzyska Street was closed on section from Czackiego St. to Nowy Świat St.
 • Crossroads of Świętokrzyska and Mazowiecka Streets will be open for traffic. You can pass also through Jasna and Czackiego Streets. Between Czackiego and Mazowiecka Streets the road was narrowed to two lanes, one for each direction.
 • In the remaining part we left some space for parking lots.

Traffic in Tamka Street towards Trakt Królewski will be possible only for buses and residents coming to the area limited by the following streets:

 1. Nowy Świat
 2. Foksal
 3. Oboźna
 4. and Topiel.
 • Kubusia Puchatka Street will turn to two-way road since it’s limited by fencing in Świętokrzyska St.
 • Also Warecka St. between Baczyńskiego and Kubusia Puchatka Streets will be a two-way road. Thanks to such traffic organization, the residents will have the possibility of access from Plac Powstańców Warszawy through Górskiego, Baczyńskiego and Warecka, but exit will be possible only through Warecka St.

Detailed information

All information about changes in public transport you can find at:

We apologize for the traffic inconvenience.

 

Source – graphics:  www.metro2.ztm.waw.pl

See also:
Closure of Świętokrzyska Street
Closure of Sokola Street
Temporary traffic organisation


 

15:32, 15 lipca 2011
16:26, 14 lipca 2011
14:53, 9 lipca 2011
17:37, 30 czerwca 2011
17:31, 30 czerwca 2011
16:49, 29 czerwca 2011
16:40, 20 czerwca 2011
16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011

Oferty pracy

 • Facebook