Kondygnacja -2 na Rondzie Daszyńskiego

15:36, 23 stycznia 2012

Rozpoczęliśmy wybieranie urobku spod stropu pośredniego (poziomu antresoli) stacji Rondo Daszyńskiego. Koparki zostały opuszczone w głąb ziemi przez otwór technologiczny i pracują obecnie na kondygnacji -2. Przy takim tempie prac i sprzyjającej aurze, niebawem osiągniemy docelowy poziom peronu stacji, który znajdzie się na głębokości ok. 15 metrów.

Cały szyb startowy dla tarcz TBM, które rozpoczną drążenie tuneli właśnie na stacji Rondo Daszyńskiego, ma w przybliżeniu 134 m długości i 20 m szerokości. Koparki pracują obecnie na przestrzeni pomiędzy stropem pośrednim, znajdującym się na wysokości ok. 26 m n.p.W. (nad poziomem Wisły), a płytą denną stacji, która znajdzie się na ok. 17,5 m n.p.W. Oznacza to, że aby zejść na głębokość niemal 9 metrów, będą musiały usunąć ok. 23 tys. ziemi.

Zobacz jak kolejna koparka jest wprowadzana do wnętrza konstrukcji stacji.

Wprowadzenie koparki przez otwór technologiczny na stacji C09 from agpmetropolska on Vimeo.

fot. M. Żuchowski

___________________

Level -2 at Rondo Daszyńskiego

We started to extract the soil material from under the intermediate slab (mezzanine level) of Rondo Daszyńskiego Station. The excavators were launched deep into the ground through a technological opening and currently are working at level -2. With such pace of work and favorable weather soon we will reach the target platform level, i.e. the depth of 15 meters.

Whole starting shaft for the TBMs which will start the tunnel boring exactly at Rondo Daszyńskiego Station is 134 m long and 20 m wide. The excavators currently work between the intermediate slab which is at the level of ca. 26 m above Vistula level, and the bottom slab which will be placed at ca. 17.5 m above Vistula level. It means that to reach the depth of almost 9 meters they will have to excavate ca. 23 thousand m3 of soil.

See how the next excavator is being launched to the interior of station’s structure.

Photo M. Żuchowski

 

16:10, 17 stycznia 2012
17:24, 16 stycznia 2012
14:26, 13 stycznia 2012
17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook