Kwiecień i działania AGP Metro Polska S.C.

17:39, 25 kwietnia 2010

W kwietniu rozpoczęły się prace przygotowawcze w obszarze projektowanej stacji Rondo Daszyńskiego – w ul. Prostej – polegające na wykonywaniu dodatkowych odwiertów geologicznych. Ponadto kontynuowaliśmy działania związane z dostarczeniem sprzętu potrzebnego do drążenia tuneli i z wyborem podwykonawców.

Dla stacji Rondo Daszyńskiego i Powiśle

  • po wystąpieniu do RWE Stoen Operator Sp. z o.o. o parametry techniczne w celu uzyskania przydziału mocy na potrzeby zasilania placu budowy, przekazaliśmy je do firm podwykonawczych;
  • kontynuowaliśmy badania symulacji pożarowych.

Ponadto kontynuowaliśmy wykonanie projektów architektonicznych szybów wentylacyjnych oraz przygotowanie raportu, który określa różnice między Planem Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego Placu Defilad a lokalizacją stacji Świętokrzyska według projektu koncepcyjnego.

Kontynuowaliśmy także opracowanie inwentaryzacji wewnętrznych instalacji budynków znajdujących się w pobliżu stacji Nowy Świat.

__________________

April and activities of AGP Metro Polska S.C.

In April, the preparatory works began in the area of ​​the designed Rondo Daszynskiego station – at Prosta St. – based on carrying out additional geological tests. In addition, we continued our activities related to the delivery of the equipment needed for tunnel drilling and the selection of subcontractors.

For stations Powiśle and Rondo Daszyńskiego

  • after applying to RWE Stoen Operator Sp. z o.o. for the technical parameters for the allocation of power supply for the site, we handed them to the subcontractors;
  • we continued the fire simulation tests.

In addition, we continued the execution of architectural designs for the ventilation shafts and prepared the report which sets out the differences between the Local Spatial Development Plan of Plac Defilad and the location of Świętokrzyska Station according to the concept design.

We continued the elaboration of an inventory of internal installations of buildings near station Nowy Świat.

 

17:33, 16 kwietnia 2010
17:24, 12 kwietnia 2010
17:19, 31 marca 2010
16:49, 25 marca 2010
16:45, 25 marca 2010
16:41, 17 marca 2010
16:37, 15 marca 2010
16:29, 11 marca 2010
16:28, 8 marca 2010

Oferty pracy

  • Facebook