Lokalizacja Punktu Informacyjnego i wytyczne technologiczne

16:37, 15 marca 2010

Konsorcjum AGP Metro Polska S.C. przekazało Metru Warszawskiemu plany sytuacyjne stacji:

  • Rondo ONZ
  • Świętokrzyska
  • Nowy Świat

oraz koncepcje lokalizacji i architektury Punktu Informacyjnego. Dostarczyliśmy także wytyczne technologiczne dla stacji: Rondo Daszyńskiego, Powiśle, Stadion oraz Dworzec Wileński. Zwróciliśmy się z prośbą o opinie i zatwierdzenie dokumentów.

__________________

Location of the Information Point and technological guidelines

AGP Metro Polska submitted to Metro Warszawskie the situational station plans:

  • Rondo ONZ
  • Świętokrzyska
  • Nowy Świat

and the concept for the location and architecture of the Information Point. We also provided the technological guidelines for stations: Rondo Daszyńskiego, Powiśle, Stadion and Dworzec Wilenski. We requested the opinion and approval of documents.

 

16:29, 11 marca 2010
16:28, 8 marca 2010
16:26, 4 marca 2010
16:24, 26 lutego 2010
16:17, 25 lutego 2010
16:16, 18 lutego 2010
16:15, 10 lutego 2010
16:12, 8 lutego 2010
17:05, 2 lutego 2010

Oferty pracy

  • Facebook