Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona metodom budowy tuneli

19:06, 9 września 2011

9  września 2011 r. w hotelu Sofitel Victoria odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana

”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”.

Konferencję zorganizowali wspólnie:

 • Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki,
 • International Tunnelling And Underground Space Association (ITA-AITES)
 • oraz Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Sponsorem platynowym konferencji był Wykonawca centralnego odcinka II linii metra w Warszawie – AGP Metro Polska S.C., zaś srebrnym – Herrenknecht AG.

Konferencja była poświęcona zagadnieniu wyboru metody wykonywania tuneli zarówno w aspekcie warunków technicznych, jak i ekonomicznych. Wybitni eksperci z całego świata reprezentujący organizację ITA – AITES, do której Polska przynależy już od 1978 roku, poprowadzili liczne seminaria.

Seminarium otworzył Prezydent ITA/AITES In-Mo Lee. Wykłady poprowadzono w dwóch sesjach, obejmujących następujące zagadnienia:

 • Aspekty techniczne i ekonomiczne zmechanizowanych i konwencjonalnych metod budowy tuneli – Piergiorgio Grasso z Turynu (Włochy)
 • Rozwój technologii tarczy zrównoważonych ciśnień gruntowych: od początków aż do dzisiaj – Rick Lovat (Kanada)
 • Technologia tarcz TBM dla tuneli wielkośrednicowych – Dymitr Petrow – Ganew / Karin Bäppler (Herrenknecht AG)
 • Wpływ budowy tuneli na warunki miejskie -  Bai Yun (Chiny)
 • Wpływ składników chemicznych, stosowanych w drążeniu tuneli tarczami zmechanizowanymi typu EPB – Daniele Peila (Włochy)
 • Kontrola ryzyka przy pracach związanych z wykonywaniem tuneli i budowli podziemnych. Wprowadzenie do wytycznych ITA odnośnie „Zarządzania ryzykiem występującym przy wykonywaniu tuneli” – Martin Knights (Wielka Brytania) / Søren Degn Eskesen (Dania) /Amanda Elioff (USA)

I sesji wykładów przewodniczył Zbigniew Lechowicz, drugiej zaś Martin Knights. Po części wykładowej przyszedł czas na dyskusję. W konferencji będącej doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy licznymi ekspertami w dziedzinie budowy tuneli metra w Europie i na świecie, udział wzięło ponad 160 przedstawicieli międzynarodowych firm i instytucji.

Wśród zaproszonych gości był także Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy – Jacek Wojciechowicz, a także Zarząd organizacji ITA – AITES.

Na zakończenie uczestnikom wręczono publikację ”Metody zmechanizowane a metody konwencjonalne budowy tuneli”, w której odnaleźć można wszystkie tematy poruszane w trakcie konferencji: Aspekty techniczne i ekonomiczne zmechanizowanych i konwencjonalnych metod budowy tuneli – Piergiorgio Grasso z Turynu (Włochy); Rozwój tarcz EPB – wyrównanych ciśnień gruntowych. Od ich powstania do czasów dzisiejszych – Martin Herrenknecht / Markus Thewes / Christoph Budach z (Niemcy); Wpływ budowy tuneli na uwarunkowania miejskie -  Bai Yun / Zheng Yanlong (Chiny); Wpływ dodatków chemicznych, stosowanych w drążeniu tuneli tarczami zmechanizowanymi typu EPB – Daniele Peila, Andrea Picchio (Włochy); Kontrola ryzyka przy pracach związanych z wykonywaniem tuneli i budowli podziemnych. Wprowadzenie do wytycznych ITA odnośnie „Zarządzania ryzykiem występującym przy wykonywaniu tuneli” – Søren Degn Eskesen (Dania) /Amanda Elioff (USA) / David Davis (USA).

 

Zobacz także:
Delegacja z Tajpej na budowie II linii metra
Wizyta delegacji z Norwegii

___________

International scientific conference on the methods of tunnel construction

On 9 September 2011, in Sofitel Victoria Hotel there was held an international scientific conference titled

”Mechanized Methods vs. Conventional Methods of Tunnel Construction”.

The conference was organized by:

 • Subcommittee of Underground Construction of the Polish Committee of Soil Engineering (PBP of PKG),
 • International Tunnelling And Underground Space Association (ITA-AITES)
 • and Metro Warszawskie Sp. z o.o.

The platinum sponsor of the conference was the Contractor of the central section of Metro Line II in Warsaw – APG Metro Polska S.C, and the silver one - Herrenknecht AG.

The conference was dedicated to the methods of tunnel execution and their financial and economic conditions. The eminent experts from all over the world who represented the organization of ITA-AITES, which Poland joined in 1978, gave many lectures.

The seminary was opened by President of ITA/AITES In-Mo Lee. The lectures were divided into two sessions covering the following issues:

 • Technical and economic aspects of mechanized and conventional tunnelling – Piergiorgio Grasso from Turin (Italy)
 • Development of earth pressure shields: from the beginning to the present – Rick Lovat (Canada)
 • Highlights and challenges in mechanized tunnelling with focus on large diameter TBM technology – Dymitr Petrow – Ganew / Karin Bäppler (Herrenknecht AG)
 • Tunnel construction impact on urban conditions – Bai Yun (China)
 • Influence of chemical additives used in EPB tunnelling and its management – Daniele Peila (Italy)
 • Control of risks in tunnels and underground projects. An introduction to the ITA guideline for tunnelling risk management – Martin Knights (Great Britain) / Søren Degn Eskesen (Denmark) /Amanda Elioff (USA)

The first session of lectures was chaired by Zbigniew Lechowicz, the second one by Martin Knights. After the lectures, there was time for discussion. In the conference, which was an excellent opportunity to share knowledge and experience between many experts in metro tunnel construction in Europe and the whole world, there were over 160 representatives of international companies and institutions.

The conference was attended also by Deputy Mayor of Warsaw Jacek Wojciechowicz and the Management Board of ITA – AITES.

In the end, all the participants were given the publication of “Mechanized Methods vs. Conventional Methods of Tunnel Construction”where they could find all the matters discussed during the conference: Technical and economic aspects of mechanized and conventional tunnelling – Piergiorgio Grasso from Turin (Italy); Development of earth pressure shields: from the beginning to the present – Rick Lovat (Canada); Highlights and challenges in mechanized tunnelling with focus on large diameter TBM technology – Dymitr Petrow – Ganew / Karin Bäppler (Herrenknecht AG); Tunnel construction impact on urban conditions – Bai Yun (China); Influence of chemical additives used in EPB tunnelling and its management – Daniele Peila (Italy); Control of risks in tunnels and underground projects. An introduction to the ITA guideline for tunnelling risk management – Martin Knights (Great Britain) / Søren Degn Eskesen (Denmark) /Amanda Elioff (USA).

 

See also:
Delegation from Taipei at the site of Metro Line II
Delegation from Norway visits Metro

 

11:53, 7 września 2011
18:59, 6 września 2011
16:50, 28 sierpnia 2011
14:43, 27 sierpnia 2011
17:31, 24 sierpnia 2011
11:44, 24 sierpnia 2011
15:20, 21 sierpnia 2011
17:45, 19 sierpnia 2011
15:40, 18 sierpnia 2011

Oferty pracy

 • Facebook