Montaż pryzmatów na gmachu Ministerstwa Finansów

17:31, 30 czerwca 2011
Pryzmaty

W czwartek 30 czerwca na dachu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 12, w którym mieści się siedziba Ministerstwa Finansów, zamontowaliśmy urządzenia pomiarowe – tzw. pryzmaty.

Służą one do pomiarów przemieszczeń pionowych oraz poziomych. Urządzenia zostały przytwierdzone do elementów betonowych.

System monitoringu

Pryzmaty są jednym z elementów specjalnie zaprojektowanego systemu monitoringu, w którego skład wchodzą różnego rodzaju czujniki i przyrządy pomiarowe. Są to m.in.:

  • repery,
  • inklinometry,
  • klinometry,
  • czy też zautomatyzowane stacje - total station.

W celu zapewnienia ochrony, urządzenia te są montowane na budynkach i obiektach znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy centralnego odcinka II linii metra i w strefie oddziaływania inwestycji.

 

Zobacz także:
System monitoringu geodezyjnego
Prace geodezyjne na całej II linii

Próbny montaż pryzmatów na budynku Ministerstwa Finansów

———————————-

Installation of prisms at the Ministry of Finance Building

Prisms

On 30 June on the roof of building at Świętokrzyska 12 where the office of Ministry of Finance is, we installed measuring instruments – the so-called prisms.

The instruments are designed to measure vertical and horizontal displacements. The prisms were attached to concrete elements.

Monitoring system

Prisms are one of the elements that compose specially designed monitoring system, including also different sensors and measuring instruments. These are:

  • pins
  • inclinometers,
  • clinometers,
  • and automatic stations – total stations.

In order to guarantee safety, these instruments are installed at the buildings and structures situated in direct vicinity of the construction of the central section of Metro Line 2 and within investment impact zone.

 

See also:
Geodesic works along the entire Line 2
Prisms trial installation on the Ministry of Finance building

 

16:49, 29 czerwca 2011
16:40, 20 czerwca 2011
16:29, 15 czerwca 2011
16:26, 15 czerwca 2011
16:23, 14 czerwca 2011
16:19, 11 czerwca 2011
16:08, 7 czerwca 2011
16:03, 4 czerwca 2011
16:02, 3 czerwca 2011

Oferty pracy

  • Facebook