Montaż szczelinomierzy w tunelu Wisłostrady

15:24, 12 maja 2011

Nocą 12 maja w tunelach Wisłostrady zamontowaliśmy szczelinomierzeurządzenia pomiarowe służące określaniu wielkości szczelin lub luzów pomiędzy sąsiadującymi powierzchniami. Stanowią one część systemu monitoringu zaprojektowanego na czas budowy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. Szczelinomierze zamontowano w tunelu Wisłostrady bezpośrednio na sekcjach segmentów, pod którymi – w odległości ok. 4-5 metrów – znajdować się będzie część stacji Powiśle. Pomiary wykonywane będą dwukrotnie w ciągu dnia, bezpośrednio przez geodetów, gdyż przy budowie tuneli nie jest możliwe wykonywanie pomiarów w sposób automatyczny. Oprócz szczelinomierzy zainstalowano również łaty pomiarowe, służące monitorowaniu przemieszczeń pionowych.

 

Zobacz także:
System monitoringu geodezyjnego
Montaż pryzmatów na gmachu Ministerstwa Finansów

__________________

Installing filler gauges in Wisłostrada Tunnel

On May 12, at night time, we have installed filler gauges – measurement instruments used for determining the width of cracks or clearance between two parts. They are part of the monitoring system designed for the construction period of the Central Section of Metro Line 2 in Warsaw. The feeler gauges were installed in the Wisłostrada Tunnel directly on segment sections, under which, approx. 4-5 m away, a part of the future “Powiśle” Station will be located. Surveyors will take measurements twice a day, as it is impossible to automatically carry out the measurements in the case of tunnel construction. Apart from feeler gauges, we have managed to install measuring rods to monitor vertical displacements.

 

See also:
Monitoring system
Installation of prisms at the Ministry of Finance Building

15:18, 30 kwietnia 2011
15:17, 30 kwietnia 2011
15:15, 30 kwietnia 2011
15:03, 30 kwietnia 2011
15:02, 30 kwietnia 2011
15:01, 29 kwietnia 2011
10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook