Montaż TBM

17:31, 24 sierpnia 2011

Na placu budowy przy Rondzie Daszyńskiego trwa składanie elementów głowicy pierwszej tarczy. Montaż całej maszyny zakończy się we wrześniu. Tak jak zapowiadaliśmy, mieszkańcy mają możliwość podglądania prac montażowych. Do końca sierpnia spodziewamy się transportu największego elementu pierwszego TBM, czyli głowicy skrawającej o średnicy 6,3 m. Będzie to transport wielkogabarytowy z pilotażem, do którego potrzebne są specjalne pozwolenia lokalnych władz drogowych. Przypominamy, że części tarczy przyjeżdżają z miejscowości Schwanau pod Strasburgiem.

 

         

                                  

 

Zobacz także:
Zobacz TBM z bliska
Transport głowic skrawających
Pierwsze elementy tarczy TBM już w Warszawie
Montaż przenośnika ślimakowego. Prace na C09
Technologia tarcz TBM – EPB

____________________

Assembly of the TBM

At the site of Rondo Daszyńskiego, the elements of the head of the first TBM are still being stored. The assembly of the whole machine will be completed in September. Just as we have already said, the citizens have an opportunity to watch the assembly works. By the end of August, we expect to receive the biggest part of the first TBM which is the cutterhead with the diameter of 6,3m. This will be a large-size transport with piloting, for which we need special permits of local road authorities. We would like to remind that the shield’s parts are delivered from Schwanau near Strasbourg.

 

See also:
See the TBM from close up
Transport of cutterheads
First TBM elements already in Warsaw

Installation of screw conveyor. Works at C09

 

11:44, 24 sierpnia 2011
15:20, 21 sierpnia 2011
17:45, 19 sierpnia 2011
15:40, 18 sierpnia 2011
12:21, 16 sierpnia 2011
12:01, 13 sierpnia 2011
15:12, 12 sierpnia 2011
11:17, 12 sierpnia 2011
12:06, 11 sierpnia 2011

Oferty pracy

  • Facebook