Na płycie fundamentowej stacji Świętokrzyska

10:41, 19 lipca 2013

W przestrzeni najniższej kondygnacji młot pneumatyczny skuwa zachodni false tunnel. Po przeciwległej stronie – w ścianie szczelinowej trwa z kolei montaż bliźniaczych konstrukcji, przez które wkrótce przedrą się tarcze TBM. Obie maszyny znajdują się wewnątrz stacji, z tą różnicą, że S645 Anna spokojnie zmierza już w kierunku Nowego Światu.

Na stacji

Budowa płyty fundamentowej stacji została zakończona. Wykonano na niej tory kołyskowe umożliwiające tarczom skrawającym przejście przez obiekt. TBM Anna, ułożywszy dolne segmenty  na torze południowym przesuwa się w kierunku kolejnej stacji. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć demontaż false tunnelu w ścianie wlotowej znajdującej się bezpośrednio pod ul. Marszałkowską. Całkowite usunięcie tych betonowych bloków stanowiących zabezpieczenie konstrukcji stacji przed wpływem wód gruntowych i gruntu, nastąpi dopiero w momencie, gdy tarcze opuszczą korpus stacji. Właśnie dlatego, na przeciwległej ścianie, przez którą tarcze przedrą się by rozpocząć drążenie tunelu w kierunku Nowego Światu – powstały już analogiczne konstrukcje. Na ich końcach ustawione zostaną ramy startowe (pushing frame), dzięki którym TBM-y odepchną się i wgryzą w ścianę szczelinową.

Jednocześnie na stacji trwa zbrojenie słupów konstrukcyjnych oraz ich oblewanie betonem architektonicznym.

Wyjścia

Dwie spośród sześciu konstrukcji wyjść ze stacji wyprowadzono już powyżej powierzchni terenu – są to wyjścia – W6 i W5 położone w północno-wschodniej części placu budowy. Powstaje także  wyjście W4 zlokalizowane w przeciwległym narożniku skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Natomiast wyjście prowadzące w kierunku bezpośredniego przejścia do budowli, która powstanie w miejscu dotychczasowego Sezamu – wykona inwestor tego przedsięwzięcia. Dwa kolejne – zaprojektowane po stronie Parku Świętokrzyskiego powstaną dopiero po wykonaniu konstrukcji klatki schodowej łączącej perony I i II linii metra oraz antresoli ponad tunelami I linii, która połączy obie stacje.

Po stronie Parku Świętokrzyskiego

Prace przy wykonaniu węzła przesiadkowego rozpoczęto od odsłonięcia konstrukcji istniejącej stacji do poziomu -1 oraz wprowadzenia ścianki berlińskiej. Budowniczowie skupiają się aktualnie na montażu studni odwadniających oraz wykonaniu rozpór w szachcie głębokim, zlokalizowanym pomiędzy tunelami I linii metra. Właśnie w tym miejscu docelowo znajdzie się bieg schodów łączący platformy peronowe obu podziemnych obiektów. Na tym etapie robót usunięty został materiał z szachtu którym zabezpieczony był on na czas przejścia tarczy TBM. Umożliwia to wykonanie przejścia dla pasażerów pod wschodnim tunelem I linii metra.

Wentylatornia szlakowa

W obiekcie położonym pośrodku szlaku D11 – czyli między stacjami Rondo ONZ i Świętokrzyska powstaje wentylatornia. Zakończono w niej budowę wszystkich drugorzędnych elementów żelbetowych konstrukcji. Wykonano ściany, słupy oraz klatki schodowe, i wyprowadzono wyjścia ponad powierzchnię terenu. Dwa otwory technologiczne pozostawione w stropie od strony ul. Emilii Plater zostały już zasklepione. W tej części może się rozpocząć izolacja stropu.

                            

fot. B. Janaszek, M. Żuchowski

Zobacz także:
Duet TBM pod Marszałkowską

TBM Maria jest już wewnątrz stacji Świętokrzyska

11:37, 17 lipca 2013
17:30, 11 lipca 2013
16:07, 1 lipca 2013
13:02, 27 czerwca 2013
12:46, 25 czerwca 2013
18:33, 20 czerwca 2013
14:50, 13 czerwca 2013
12:37, 10 czerwca 2013
13:59, 6 czerwca 2013

Oferty pracy

  • Facebook