Na Powiślu – styczeń 2011

17:19, 25 stycznia 2011

W okolicach skrzyżowania ulic Tamka i Wybrzeże Kościuszkowskie oraz wjazdu na Most Świętokrzyski od 11 stycznia wdrożono tymczasową organizację ruchu. Rozpoczęły się prace związane z organizacją placu budowy, m.in. biuro budowy oraz organizacja ochrony. Wygrodziliśmy plac budowy i rozpoczęliśmy prace mające na celu przygotowanie terenu pod budowę szybu startowego. Zdemontowaliśmy istniejącą infrastrukturę. Rozpoczęliśmy wykonywanie przyłącza elektrycznego do placu budowy. Wykonywane są pomiary geodezyjne, zinwentaryzowaliśmy też zieleń.

———————————–

In Powiśle – January 2011

From January 11, a temporary traffic organisation was introduced in the area of the junction of Tamka and Wybrzeże Kościuszkowskie Streets, and the entry to Most Świętokrzyski. Also, the works on developing the construction site were launched, among other things: the site office and starting shaft. We dismantled the existing infrastructure and launched the works on providing power supply to the construction site. Now we are carrying out geodesic measurements and greenery inventory.

 

17:17, 24 stycznia 2011
17:12, 23 stycznia 2011
16:28, 20 stycznia 2011
16:05, 14 stycznia 2011
15:43, 10 stycznia 2011
15:38, 3 stycznia 2011
16:24, 29 grudnia 2010
16:21, 28 grudnia 2010
16:15, 28 grudnia 2010

Oferty pracy

  • Facebook