Nadzór archeologiczny

17:14, 27 lipca 2011

Dnia 27 lipca na mocy Decyzji nr 73A/11 Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zezwolił na przeprowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z budową II linii metra w Warszawie. Badania oznaczają stały nadzór archeologiczny na całym odcinku budowy od stacji C09 Rondo Daszyńskiego do stacji C15 Dworzec Wileński. 

 

Zobacz także:
System monitoringu geodezyjnego
Prace geodezyjne na całej II linii metra
Projekt TBM i System Rozpowszechniania Danych Monitoringu

_____________________

Archeological supervision

On 27 July by virtue of Decision 73A/11 the Mayor of Capital City of Warsaw permitted to carry out archaeological research during earthworks related to the construction of Metro Line 2 in Warsaw. The research means a constant archaeological supervision on the entire length from C09 Rondo Daszyńskiego to C15 Dworzec Wileński.

 

See also:
Geodesic works along the entire Line 2
The TBM Design and Monitoring Data Distribution System

 

17:12, 25 lipca 2011
12:54, 25 lipca 2011
17:00, 22 lipca 2011
16:56, 19 lipca 2011
16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011
16:45, 16 lipca 2011
15:32, 15 lipca 2011
16:26, 14 lipca 2011

Oferty pracy

  • Facebook