Nasze aktualne działania

17:54, 31 maja 2010

 Jak wyglądały prace konsorcjum w maju?

  • przygotowany został projekt budowlany Punktu Informacyjnego. Uzgodnienia w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nadal trwają;
  • zakończono prace geologiczne w rejonie Ronda Daszyńskiego;
  • prowadzone są odwierty w rejonie Ronda ONZ;
  • 31 maja rozpoczęły się badania geologiczne przy stacji Dworzec Wileński.

Ponadto w maju został przygotowany i złożony do zatwierdzenia projekt budowlany szybu startowego na stacji Rondo Daszyńskiego zawierający uzgodnienia Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nr 1836.

Trwają działania związane z wyborem kolejnych podwykonawców na budowę drugiej linii metra oraz dostarczeniem sprzętu niezbędnego do drążenia tuneli.

Kontynuujemy także prace nad projektami architektonicznymi szybów wentylacyjnych oraz opracowaniem inwentaryzacji wewnętrznych instalacji budynków znajdujących się w pobliżu stacji Nowy Świat.

________________

Our current activities


A few words about the work of the consortium in May:

  • the building permit design of the Information Point has been prepared. The settlements at the ZUDP (Zakład Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) are still in progress;
  • the geological works in the area of ​​Ronda Daszyńskiego were finalized;
  • bore-holes were done in the area of ​​Rondo ONZ;
  • on 31st of May geological surveys were launched at Dworzec Wilenski station.

In addition, in May, the building permit design for the starting shaft at Rondo Daszynskiego has been prepared and submitted for approval comprising the approval of ZUDP for the design documentation No. 1836.

Ongoing activities related to the selection of the next subcontractors for the construction of metro line II and delivery of equipment necessary for tunnel drilling.

We also continued our work on architectural designs of ventilation shafts and the development of an inventory of internal installations of buildings near station Nowy Świat.

 

17:51, 31 maja 2010
17:49, 21 maja 2010
17:47, 12 maja 2010
17:39, 25 kwietnia 2010
17:33, 16 kwietnia 2010
17:24, 12 kwietnia 2010
17:19, 31 marca 2010
16:49, 25 marca 2010
16:45, 25 marca 2010

Oferty pracy

  • Facebook