Nasze działania w październiku 2010

14:55, 25 października 2010
 • zakończyliśmy pobór próbek i wykonywanie badań chemicznych gruntów, które będą wydobywane w związku z budową stacji metra
 • przygotowywaliśmy ostateczne wersje wniosków o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dla przejścia dwutunelowego pod Wisłą, kolektora stadionowego i zasypania Portu Praskiego
 • kontynuowaliśmy przygotowanie inwentaryzacji wraz z oceną dotyczącą stanu technicznego budynków w strefie oddziaływania stacji C14 oraz monitoring budynku Prosta 69
 • wykonaliśmy montaż punktów monitoringu na stacji C13 Nowy Świat i rozpoczęliśmy pomiary
 • opracowywaliśmy projekt tymczasowej organizacji ruchu na realizację stacji C10 Rondo ONZ i wentylatorni V10 oraz projekt stałej organizacji ruchu C15 Stadion

———————————–

Our activity in October 2010

 • we completed the sampling and execution of chemical tests on grounds which will be excavated in connection with the construction of Metro Line 2
 • we were preparing the final versions of applications for issuing water permits for the two-tunnel passage under the Vistula, stadium collector and backfilling of Port Praski
 • we continued the preparation of inventory with the assessment concerning the technical condition of building in the impact zone of C14 Station as well as the monitoring of the building at ul. Prosta 69
 • we installed monitoring points at C12 “Nowy Świat” Station, and we started the measurements
 • we prepared the temporary traffic organisation design for the construction of C10 Rondo ONZ Station and V10 Ventilation Shaft and permanent traffic organization design for C15 Stadion.

13:32, 21 października 2010
13:27, 14 października 2010
13:25, 13 października 2010
13:22, 12 października 2010
13:20, 30 września 2010
13:11, 30 września 2010
13:02, 30 września 2010
12:58, 30 września 2010
12:47, 29 września 2010

Oferty pracy

 • Facebook