C15 Dworzec Wileński – nowa organizacja ruchu wprowadzona

16:33, 15 października 2011

W sobotę 15 października wprowadzona została nowa organizacja ruchu związana z budową stacji Dworzec Wileński. Zamknięto odcinek Targowej od ul. Białostockiej do ul. 11 listopada.

Przez skrzyżowanie Targowej z al. Solidarności mogą przejeżdżać wyłącznie autobusy komunikacji publicznej, taksówki, służby miejskie i pojazdy jednośladowe. Również tylko ta grupa pojazdów może wjeżdżać na most Śląsko-Dąbrowski. Al. Solidarności od ul. Szwedzkiej do Wisłostrady oraz ul. Jagiellońska od ul. Ratuszowej do ul. Kłopotowskiego są zamknięte dla ruchu pojazdów indywidualnych.

Plac Wileński należy omijać objazdami:

  • ul. Szwedzka – rondo Starzyńskiego – most Gdański
  • ul. Naczelnikowska – ul. Radzymińska – ul. Ząbkowska
  • ul. Wybrzeże Helskie – ul. Wybrzeże Szczecińskie

Wiele linii autobusowych oraz tramwajowych zmieniło swoje trasy. Poniżej zamieszczamy zmiany w rozkładach i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz mapki rozwiązań komunikacyjnych na poszczególnych ulicach. Dla pieszych zostały wytyczone tymczasowe chodniki i przejścia. Wyłączone z ruchu odcinki ulic zostaną wykorzystane jako parkingi.

Nowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca 2013 roku, czyli do zakończenia budowy odcinka centralnego II linii metra.

 

            

fot. ZTM

 

Zobacz także:
Prace pod wylew stropu górnego na stacji Powiśle
Projekt organizacji ruchu na czas budowy stacji Dworzec Wileński zaakceptowany

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona metodom budowy tuneli

 

____________________

C15 Dworzec Wileński – new traffic organization implemented

On 15 October, we implemented a new traffic organization due to the construction of Dworzec Wileński Station. Targowa Street, from Białostocka Street to 11 ListopadaStreet, was closed. Only buses of public transport, taxi, municipal services and single-track vehicles are allowed to pass through the intersection of Targowa Street and Solidarności Avenue. Similarly, only a group of vehicles are permitted to enter Śląsko-Dąbrowski Bridge. Solidarności Avenue, from Szwedzka Street to Wisłostrada, and Jagiellońska Street, from Ratuszowa Street to Kłopotowskiego Street, are closed for the traffic of individual vehicles.

Plac Wileński should be omitted by the following detours:

  • Szwedzka – Rondo Starzyńskiego - most Gdański
  • Naczelnikowska – Radzymińska – Ząbkowska
  • Wybrzeże Helskie – Wybrzeże Szczecińskie

Many bus and tram lines changed their routes. Below please check the changes in timetables and public transport and maps of transport solutions in particular streets. There are new temporary pavements and passages for pedestrians. The sections of the closed streets will be used as car parks.

The new traffic organization will be valid till the end of 2013, so till the completion of the central section of Metro Line II.

See also:
Concreting of the top slab in Powiśle Station
Traffic organization plan for the time of constructing Dworzec Wileński Station approved

International scientific conference on the methods of tunnel construction

18:50, 7 października 2011
17:42, 6 października 2011
17:00, 6 października 2011
17:15, 26 września 2011
15:41, 22 września 2011
15:23, 22 września 2011
17:48, 16 września 2011
17:03, 16 września 2011
18:49, 15 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook