Nowe jezdnie na Placu Wileńskim

16:07, 1 lipca 2013

Od jutra kierowcy poruszający się po Pradze będą pokonywać plac Wileński nie wzdłuż al. Solidarności jak dotychczas, lecz po łuku wytyczonym po jej południowej stronie. Dzięki wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, zespolimy dwa obiekty – stację metra oraz gotową już konstrukcję torów odstawczych.

Stacja Dworzec Wileński, kończąca centralny odcinek II linii metra jest potężnym obiektem. Pod jezdniami ulicy Targowej i Al. Solidarności powstaje ponad 400-metrowa budowla, obejmująca stację i ponad 250 m torów odstawczych. Zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie podyktowane są względami konstrukcyjnymi – a mianowicie koniecznością połączenia obu obiektów, które rozciągają się na całej długości ul. Targowej – od ul. 11 listopada do ul. Białostockiej.

Połączenie obiektów

Pod powierzchnią obecnej jezdni Al. Solidarności powstaną rozjazdy, które w przyszłości umożliwią pociągom zmianę kierunku. Przełożenie pasa ruchu pozwoli nam uzyskać platformę roboczą o powierzchni niemal 500 m² i wykonać brakującą część korpusu zaprojektowaną bezpośrednio pod pierwotnym biegiem Alei Solidarności. Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku – wykorzystując moment zajęcia pasa drogowego ul. Targowej – wykonaliśmy ściany szczelinowe sekcji korpusu, który teraz zespolimy z obiektem torów odstawczych. Z perspektywy całego podziemnego obiektu – do zamknięcia konstrukcji stacji Dworzec Wileński pozostały niewielki odcinek płyt: górnej, międzykondygnacyjnej oraz fundamentowej. Dotychczasowy układ jezdni uniemożliwiał także realizację czterech wejść do stacji: dwóch zlokalizowanych w północno-wschodniej pierzei placu (w kierunku cerkwi) oraz dwóch w części północno-zachodniej (zorientowanych na budynek PKP). Po południowej stronie Al. Solidarności zakończyliśmy już budowę pięciu z zaplanowanych dziewięciu wejść prowadzących na stację.

Nowa organizacja ruchu

Warto podkreślić, że prace realizowane w rejonie pl. Wileńskiego nie wstrzymają ruchu na powierzchni, który tak jak w przypadku ronda ONZ jest utrzymywany przez cały czas trwania budowy.

Nowa trasa jezdni i chodnika biegnie zakolem po południowej stronie Alei Solidarności – po gotowym już fragmencie stropu. Ustawione w tej części bloki tworzą swoisty murek oporowy, oddzielający ulicę i chodnik dla pieszych od wykopu potrzebnego do wykonania brakującej części stacji.  Zmiany w organizacji ruchu w tym rejonie potrwają do końca roku.
fot. M. Żuchowski 

13:02, 27 czerwca 2013
12:46, 25 czerwca 2013
18:33, 20 czerwca 2013
14:50, 13 czerwca 2013
12:37, 10 czerwca 2013
13:59, 6 czerwca 2013
16:49, 4 czerwca 2013
18:59, 2 czerwca 2013
11:16, 27 maja 2013

Oferty pracy

  • Facebook