Osiadanie torów w rejonie stacji Stadion

14:26, 13 stycznia 2012

Chcielibyśmy zdementować nieprawdziwe informacje pojawiające się w związku ze wstrzymaniem ruchu pociągów w rejonie stacji kolejowej „Stadion”.

Przy budowie stacji centralnego odcinka II linii metra o tej samej nazwie – C14 Stadion – prowadzone są prace związane ze wzmocnieniem nasypu kolejowego na czas budowy stacji metra. W związku z tym w nasyp wbijane są stalowe profile, których zadaniem jest zabezpieczenie nasypu. Technologia wbijania profili stalowych powoduje wibracje, które przyczyniają się do rozluźnienia tłucznia, którym podsypane są tory kolejowe. Prace te są cały czas monitorowane przez zespół geodezyjny AGP Metro Polska, a dane niezwłocznie przekazywane do PKP PLK.

Informujemy także, że całkowita wartość obniżenia się toru nr 2 w ciągu ostatnich 24 godzin wyniosła 3 mm, zaś wartość osiadania w stosunku do pomiaru wykonanego 22 grudnia 2011 oscyluje w granicach 20 mm.

Pragniemy także oświadczyć, że w wyniku prac prowadzonych w tym rejonie nie zostały uszkodzone tory, a sytuacja nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa dla pasażerów. Po zakończeniu prac związanych ze wzmacnianiem nasypu, prace budowlane na terenie stacji metra C14 Stadion nie będą miały żadnego wpływu na torowisko, nasyp, a co za tym idzie ruch pociągów.

fot. Maciej Żuchowski
 

_____________________

Settlement of tracks in the area of Stadion Station

We would like to disclaim false information appeared in relation to the suspension of train traffic in the area of Stadion Railway Station.

During the construction of C14 Stadion, the station of the central section along Metro Line 2 which is called as the railway one, we reinforce the railway embankment. In order to do so, we drive steel profiles to protect the embankment. Execution method of steel profile driving provokes vibrations which makes the ballast under the tracks looser. These works are constantly monitored by geodesic team of AGP Metro Polska and data immediately handed over to PKP PLK.

We also inform you that total value of settlement on Track 2 during last 24 hours is 3 mm and the value of settlement in comparison with measurement took on 22 December 2011 oscillates within the limit of 20 mm.

We would like to declare that as a result of works executed in this area the tracks remain undamaged and the situation does not expose passengers to any risk. After completing the works related to the reinforcement of embankment, construction works in the area of C14 Stadion Station will not have any impact on tracks, embankment as well as train traffic.

Photo Maciej Żuchowski
 

17:34, 12 stycznia 2012
19:35, 11 stycznia 2012
10:24, 12 grudnia 2011
17:11, 29 listopada 2011
16:05, 29 listopada 2011
11:45, 27 listopada 2011
17:24, 21 listopada 2011
15:31, 18 listopada 2011
12:32, 10 listopada 2011

Oferty pracy

  • Facebook