Otwarcie Punktu Informacyjnego

16:08, 7 czerwca 2011

W dniu 7 czerwca swoją działalność rozpoczął Punkt Informacyjny wykonawcy centralnego odcinka II linii metra w Warszawie.

Design

Autorem projektu architektonicznego futurystycznego pawilonu, nawiązującego wyglądem do litery M, jest mgr inż. Witosław Kwieciński z firmy K2 Architekci.

Lokalizacja i godziny otwarcia

Punkt położony przy Pl. Defilad, na rogu ulicy Marszałkowskiej ze Świętokrzyską, otwarty jest 7 dni w tygodniu od godz. 10.00 do 19.00. Będzie on funkcjonował aż do zakończenia inwestycji.

Co ciekawego w Punkcie

W Punkcie Informacyjnym można uzyskać przede wszystkim szczegółowe informacje dotyczące budowy centralnego odcinka II linii metra.

Dzięki ekspozycjom i animacji poznać tu można technologię drążenia tuneli oraz przyjrzeć się z bliska modelowi tarczy TBM EPB.

Wszyscy zainteresowani poznają dokładną lokalizację i głębokość poszczególnych stacji. Ciekawscy otrzymają informację nie tylko o długości i przebiegu tuneli, ale też o systemie monitoringu geodezyjnego. Będą mogli także przyjrzeć się przekrojowi geologicznemu na całym odcinku: od Ronda Daszyńskiego aż po ostatnią stację – Dworzec Wileński.

Budynek Punktu Informacyjnego / The building of the Information Point

Pasjonaci architektury poznają koncepcje wizualne oraz modele wejść do stacji. Projekcje filmowe przybliżą zabytki zlokalizowane na trasie II linii oraz tereny będące pod ochroną.

W Punkcie można uzyskać informacje o członkach konsorcjum AGP Metro Polska S.C. a także dowiedzieć się o zmianach w organizacji ruchu, komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

Można też poznać aktualności z przebiegu budowy lub też zrobić sobie zdjęcie z Krecikiem – maskotką budowy.

fot. Marcin Mozert

 

Zobacz także:

Prace budowlane na Rondzie Daszyńskiego
Uroczystość przekazania tarcz TBM

——————————-

Opening of the Information Point

On 7 June the Information Point of the Contractor executing the central section of Metro Line 2 in Warsaw was opened.

Design

The Author of the architectural design of futuristic pavilion resembling the letter M is Witosław Kwieciński, MSc Eng., from the K2 Architekci Company.

Location and opening hours

The point located at Pl. Defilad, at the corner of Marszałkowska and Świętokrzyska Streets, is open 7 days a week from 10 a.m. till 7 p.m. It will be working until the investment is completed.

What’s interesting in the Info Point

In the Information point, above all, you can obtain detailed information about the construction of the central section of Metro Line 2.

Thanks to exhibitions and animations you can get to know the tunnel boring technology and have a close look at the TBM EPB model.

All interested parties will learn the precise location and depth of every station. The curious ones will obtain information not only about the length and tunnel routes but also geodesic monitoring system. There will be also a possibility to see geological section on the whole section: from Rondo Daszyńskiego till the last station – Dworzec Wileński.

The people fascinated by architecture will learn visual concepts and models presenting the station entrances. The film screening will introduce the visitors to monuments situated along the Metro Line 2 route and protected areas.

In the Information Point you can get information about the consortium partners of AGP Metro Polska S.C. as well as find out the changes in traffic organization, public and individual transport.

You are also invited to learn news from construction site or take a picture with the Little Mole – the metro construction mascot.

 

See also:
Construction works at Rondo Daszyńskiego
The ceremony of handing over TBMs

16:03, 4 czerwca 2011
16:02, 3 czerwca 2011
16:00, 31 maja 2011
15:58, 31 maja 2011
15:56, 31 maja 2011
15:52, 31 maja 2011
15:49, 31 maja 2011
15:47, 26 maja 2011
15:44, 25 maja 2011

Oferty pracy

  • Facebook