Pierwsze elementy tarczy TBM już w Warszawie

17:00, 22 lipca 2011

Podajnik ślimakowy 

Pierwsze części kreta – m.in. fragment osłony korpusu tarczy oraz podajnik ślimakowy do odprowadzania urobku – dotarły właśnie na Rondo Daszyńskiego.

Długa droga

Przebyły ponad 1200-kilometrową drogę z miejscowości Schwanau pod Strasburgiem, przy granicy niemiecko-francuskiej.

Schwanau przy granicy z Francją / Schwanau at the French border
Skomplikowany montaż

To właśnie tutaj, na Rondzie Daszyńskiego całość tarczy zostanie zmontowana na powierzchni i wpuszczona pod ziemię przy pomocy 500-tonowego dźwigu. Aktualnie trwa rozładunek elementów głowicy. Samo składanie maszyny zajmie nam kilka tygodni.

Wszyscy zainteresowani wyglądem pierwszego superkreta, który wykona tunel północny aż do Dworca Wileńskiego, będą mogli podglądać prace przy jego montażu.

Wyzwanie logistyczne

Transport tarcz TBM to niebagatelne przedsięwzięcie logistyczne.

Do przewiezienia tylko jednej maszyny potrzebne są aż 33 ciężarówki, przy czym 11 z nich to transport wielkogabarytowy z pilotażem, wymagający specjalnych uprawnień i pozwoleń lokalnych władz drogowych.

Kompletna tarcza

Osłona korpusu / Protection of shield body
Tarcza TBM EPB to jednak nie tylko głowica, ale i potężne zaplecze techniczne. Jego elementy montowane są aktualnie przy Pl. Defilad, na tyłach biura budowy centralnego odcinka II linii metra. Kolejne części tarczy dotrą w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Średnio do stolicy przybywać będą 2-3 ciężarówki dziennie. Transport wszystkich kretów planujemy zakończyć w październiku br.

Zobacz także:
Nowa kolejność drążenia 3 tarcz TBM
Zdjęcia kolejnych elementów TBM
Transport głowic skrawających

Źródło mapy: http://wikipedia.org zgodnie z warunkami GNU Licencji Wolnej Dokumentacji
Autor: NordNordWest
 

__________________

First TBM elements already in Warsaw

Screw conveyor

First elements of the machine like, among other things, element of the shield’s lining and screw conveyor for muck transport, finally arrived at Rondo Daszyńskiego.

Heck of a long way

They travelled over 1200 kilometers from the city of Schwanau near Strasburg, located close to the German – French border.

Complex assembly

At this very place at Rondo Daszyńskiego, entire shield will be assembled on the surface level and put into the ground with the use of 500 tons crane. The unloading of shield’s elements is now in progress. The shield assembly itself will take us few weeks.

Everyone who is interested in the appearance of the first super mole which will drill the north tunnel up to Dworzec Wileński will have opportunity to see the assembly works.

Logistical challenge

The transport of TBMs is a logistic undertaking of no small importance. In order to transport one machine only, as many as 33 trucks are needed, however 11 of them are piloted during the high-volume transport that requires special entitlements and licenses of local road authorities.

A complete shield

The TBM EPB is not only a cutter head but also a developed technical back-up system. Its elements are currently being installed at Plac Defilad, at the rear of the offices of Metro Line 2. Other shield’s elements will reach their destination in next two weeks. On average, to the capital will arrive 2-3 lorries per day. We are planning to complete the transport of all “moles” by the end of October this year.

 

See also:
Three TBMs – new sequence of drilling
Zdjęcia kolejnych elementów TBM
Transport głowic skrawających

 

Map source: http://wikipedia.org according to regulations of GNU Free Documentation License

Author: NordNordWest

 

16:56, 19 lipca 2011
16:54, 19 lipca 2011
16:50, 17 lipca 2011
16:45, 16 lipca 2011
15:32, 15 lipca 2011
16:26, 14 lipca 2011
14:53, 9 lipca 2011
17:37, 30 czerwca 2011
17:31, 30 czerwca 2011

Oferty pracy

  • Facebook