Pierwsze windy zamontowane

13:10, 28 grudnia 2013

Niemal 50 wind wyposażonych w kabiny oraz drzwi szybowe ze stali nierdzewnej i hartowanego szkła trafi wkrótce na budowę metra. Pierwsze z nich zamontowano już na Rondzie ONZ i stacji Stadion Narodowy. Właśnie tu, na stacji C14, pojawi się również rozwiązanie niestandardowe w postaci kabiny kątowej

Wszystkie urządzenia wyposażone będą w kamery, dźwiękowy system ostrzegawczy oraz łączność ze służbami ratowniczymi, a przyciski dyspozycji opisane będą w alfabecie Braille’a.

Na czterech stacjach centralnego odcinka II linii metra pojawiły się już windy. Jako pierwsze zainstalowano te, którymi pasażerowie przedostaną się z poziomu antresoli bezpośrednio na peron stacji Stadion Narodowy. Kolejną, prowadzącą bezpośrednio na peron, zamontowano na Rondzie ONZ. Na montaż oczekują urządzenia przywiezione na Dworzec Wileński oraz stację Nowy Świat – Uniwersytet. Łącznie będzie ich niemal 50. Wszystkie są wyposażone w kabiny oraz drzwi szybowe wykonane ze stali nierdzewnej i hartowanego szkła. Zewnętrzne elementy szybów, widoczne z powierzchni ziemi, zostaną oszklone zgodnie z barwą wiodącą każdej ze stacji. Przykładowona Rondzie Daszyńskiego będzie to intensywna czerwień, a na Dworcu Wileńskim – granat.

Zainstalowane w windach kamery, wraz z wbudowanym dźwiękowym systemem ostrzegawczym, pozwolą monitorować wnętrza kabin i czuwać nad bezpieczeństwem pasażerów. Każda z wind wyposażona jest w tzw. chwytacze. to urządzenia bezpieczeństwa zamontowane w ramie kabiny na wypadek zerwania pasów lub przekroczenia prędkości. Chwytacze współpracują z prowadnicami kabiny, dlatego po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, uruchamia się mechanizm klina i rolki, i następuje bezpieczne wyhamowanie kabiny. Pierwszy tego typu system chwytaczy dla dźwigów opracował już w 1853 roku Elisha Graves Otis, zmieniając tym samym kształt współczesnego świata.

Na każdej ze stacji centralnego odcinka znajdzie się przynajmniej jedna winda, zaopatrzona w szereg dodatkowych zabezpieczeń i funkcji na wypadek sytuacji awaryjnej (takiej jak chociażby pożar), z której będzie mogła skorzystać ekipa ratownicza. W czasie pożaru wszystkie kabiny automatycznie po otrzymaniu sygnału pożarowego pojadą na przystanek ewakuacyjny i automatycznie otworzą drzwi szybowe, by z wnętrza uwolnić pasażerów. Windy pożarowe natomiast po przełączeniu trójkątnego klucza w specjalnej kasecie pożarowej, posłużą strażakom do dalszej akcji ratowniczej. Urządzenia te posiadają także elektryczne zasilanie ze specjalnych linii, gwarantujących ciągłość działania. Okablowanie dźwigów ma izolację ogniotrwałą, a samo zasilanie jest dwustronne. Oznacza to, że w przypadku ewentualnej awarii pierwszej linii, prąd automatycznie dostarczany jest z linii drugiej. Ponadto, już wewnątrz szybu windowego wytwarzane jest nadciśnienie, które nie pozwoli, aby dym przedostawał się do szybu czy też wnętrza kabiny. W tym celu powstał specjalny system napowietrzania, wyposażony w czujniki i wentylatory, mogące wytworzyć nadciśnienie rzędu 50 pa.

Ewenementem będzie natomiast rozwiązanie zastosowane jedynie na stacji Stadion Narodowy. Mowa tu o kabinie kątowej, która w przeciwieństwie do tradycyjnych drzwi windy, otwierających się z przodu lub z tyłu jako kabina przelotowa, umożliwi opuszczenie kabiny po obrocie o 90 stopni. Oznacza to, że wykonamy skręt w lewo lub prawo i wyjdziemy w bok! Taki sposób działania windy i zainstalowania drzwi szybowych wymusiła przestrzeń, w jakiej zaprojektowano konstrukcję szybu. Winda znajdzie się bowiem przy ul. Zamojskiego, najbliżej nasypu kolejowego i nie może kolidować ani z infrastrukturą naziemną, ani z istniejącym chodnikiem.

Kolejną ciekawostkę stanowią windy zaprojektowane na stacji Świętokrzyska. Jako jedyne spośród wszystkich urządzeń montowanych na centralnym odcinku II linii metra, wyposażone będą w czytniki w kabinach dźwigów. Dzięki nim obsługa stacji będzie mogła dostać się bezpośrednio na poziom techniczny, niedostępny dla pasażerów.

Wszystkie windy będą przystosowane dla niepełnosprawnych. Przyciski dyspozycji w kabinach opisane zostaną alfabetem Braille’a, a odpowiednio wyprofilowane poręcze pomogą w swobodnym poruszaniu się wewnątrz windy. W kabinach będą zainstalowane również lustra, które ułatwią orientację w przestrzeni tak, aby poruszający się na wózku pasażer, chcąc opuścić kabinę, nie musiał się dodatkowo obracać.

Fot. AGP Metro Polska

Zobacz także:

Ruchome schody na stacjach metra

12:30, 23 grudnia 2013
10:21, 16 grudnia 2013
17:55, 13 grudnia 2013
16:42, 6 grudnia 2013
13:21, 29 listopada 2013
11:35, 22 listopada 2013
16:40, 15 listopada 2013
16:51, 12 listopada 2013
16:07, 8 listopada 2013

Oferty pracy

  • Facebook