Piesze przejście pod tunelem I linii przebite

06:00, 24 lipca 2013

Pod ulicami Świętokrzyską i Marszałkowską trwają prace mające na celu połączenie dwóch stacji metra – A14 (I linia) i C11 (linia II). Na najtrudniejszym odcinku, czyli przebiciu pieszego łącznika pod tunelem metra zakończył się właśnie pierwszy etap. Wykonano także prace ziemne i przygotowanie do betonowania płyty fundamentowej wspólnej antresoli, która połączy stacje na poziomie -1.

Pod względem konstrukcyjnym połączenie stacji pierwszej linii metra (A14) ze stacją drugiej linii (C11) zorganizowano na dwóch poziomach: na poziomie antresoli, która powstanie na pierwszej podziemnej kondygnacji oraz na poziomie peronów pasażerskich. Po ukończeniu, wspólna antresola będzie miała także inne ważne zadanie – pozwoli dostać się zarówno do pierwszej jak i drugiej linii metra, z każdego
narożnika skrzyżowania.

Przejście między peronami

Pod tunelem wschodnim I linii metra trwa wykonywanie korytarza z szachtu głębokiego znajdującego się pomiędzy tunelami pierwszej linii do najniższej kondygnacji nowo powstałej stacji C11 Świętokrzyska. Pierwszy etap właśnie się zakończył i w trybie technicznym można już dostać się z szybu łącznika pod tunelem metra do wewnątrz stacji Świętokrzyska II linii. Nie oznacza to jednak, że korytarz jest już gotowy. Do wykonania został bliźniaczy przekop po stronie północnej, dzięki któremu przejście uzyska docelową szerokość: 5 m, oraz część denna, która zapewni odpowiednią wysokość: 4 m. Warto wspomnieć, że te bardzo skomplikowane prace są wykonywane tylko 1,6 m poniżej tunelu pierwszej linii metra. Po wykonaniu tych prac wykonany zostanie ostatni element pieszego korytarza, czyli przejście z szachtu głębokiego do peronu pierwszej linii w osłonie ścian szczelinowych, które zostały zabudowane podczas poprzedniego zamknięcia ruchu  pociągów na tym odcinku.

Antresola

W południowej części placu wykonaliśmy wykop pod płytę fundamentową antresoli nowej stacji, która znajduje się na głębokości 7 m poniżej powierzchni terenu. Na przygotowanej platformie roboczej i warstwie chudego betonu położyliśmy izolację przeciwwodną, a następnie docisk i zbrojenie. Widoczne na zdjęciach przegłębienie w platformie przeznaczone jest dla przepompowni oraz szybu windowego wiodącego na tę antresolę. W północnej części placu dobiegają końca prace przy pogłębianiu wykopu (również do poziomu płyty fundamentowej).

Wspólną antresolę zaprojektowano jako konstrukcję wykonywaną metodą klasycznego wykopu otwartego w osłonie ścianki berlińskiej. Najpierw musieliśmy więc zabezpieczyć istniejącą infrastrukturę. Stopniowo usuwaliśmy materiał – najpierw wybrany został grunt do poziomu pierwszej belki oczepowej, a następnie do drugiego oczepu. Przestrzenie między uprzednio wbitymi profilami pionowymi sukcesywnie wypełniano opinką.

Na zdjęciach zauważyć też można wykop pod przyszłe wejścia stacyjne (W1 i W2) zaprojektowane w południowo-zachodnim narożniku skrzyżowania. Jedno – położone będzie równolegle do ul. Świętokrzyskiej, drugie – zlokalizowane wzdłuż ul. Marszałkowskiej – skieruje pasażerów na pl. Defilad.

                                       

Monitoring

W rejonie prowadzonych prac zainstalowano szereg urządzeń badających wpływ budowy tych obiektów na otoczenie (także w tunelach pierwszej linii). Dotychczas nie zaobserwowano żadnych odkształceń.

fot. B. Janaszek, M. Żuchowski

Zobacz także:
Na płycie fundamentowej stacji Świętokrzyska

Duet TBM pod Marszałkowską

10:41, 19 lipca 2013
11:37, 17 lipca 2013
17:30, 11 lipca 2013
16:07, 1 lipca 2013
13:02, 27 czerwca 2013
12:46, 25 czerwca 2013
18:33, 20 czerwca 2013
14:50, 13 czerwca 2013
12:37, 10 czerwca 2013

Oferty pracy

  • Facebook