Podziemia C09

06:00, 17 października 2013

Rondo Daszyńskiego to nie tylko betonowanie nawierzchni na torach odstawczych stacji (Betonowanie torowiska na torach odstawczych). Izolacja stropów, budowa pomieszczenia podstacji trakcyjnej, a także głównej wentylatorni – zobaczmy co ciekawego dzieje się pod powierzchnią placu budowy C09.

Pomieszczenia techniczne torów odstawczych

Na obu kondygnacjach torów odstawczych zakończono wykonywanie wszystkich pomieszczeń technicznych. Na poziomie -1 wszystkie ściany zostały już wymurowane i otynkowane, wykonane zostały wylewki betonowe oraz posadzki. Na ścianach i sufitach montowane są przewody wentylacji nawiewnej, wywiewnej, oddymiające, instalacja wody pożarowej, wody użytkowej oraz  instalacja kanalizacyjna. Ponadto montowane są trasy kablowe, w których ułożone zostanie okablowanie.

Na terenie torów odstawczych – w pomieszczeniu podstacji trakcyjnej wykonano podniesioną podłogę oraz trasy kablowe (Rozjazd na torach odstawczych). Zakończyliśmy też proces instalowania systemu gaszenia gazem. Ponadto zainstalowano również: transformatory, rozdzielnie średniego napięcia, rozdzielnie niskiego napięcia, rozdzielnie prądu stałego, szafę kabli powrotnych oraz prostowniki. Obecnie trwa montaż okablowania pomiędzy zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi. Na zdjęciach widać zamontowane belki wraz z wciągnikami łańcuchowymi, które wykorzystane zostały do transportu ww. urządzeń.

Analogiczną konstrukcję zobaczyć można w pomieszczeniu głównej wentylatorni. Przy pomocy wspomnianych wciągników możliwe było wprowadzenie do jej wnętrza wentylatorów, odpowiedzialnych za cyrkulację powietrza w obiekcie. Właśnie tutaj zamontowane zostały panele wygłuszające. Zastosowane zarówno przy ścianach, jak i suficie wełna mineralna akustyczna oraz blacha perforowana będą izolować wnętrze przed przenikaniem hałasu. Dopełnienie stanowi odpowiednio wykonana posadzka, na powierzchni której znajdzie się dodatkowa powłoka antypyłowa. Do wnętrza pomieszczenia wentylatorni  dostarczono następujące urządzenia: wentylator osiowy oddymiający rewersyjny strumieniowy, klapy sterujące oraz tłumiki.

Obecnie na terenie stacji trwają prace murarskie, tynkarskie i wykonywane są wylewki.

Wokół stacji

Patrząc na plac budowy i obszar, na którym znajdował się szacht startowy dla tarcz TBM, dostrzeżemy z pewnością zaizolowaną płytę stropową stacji. Wcześniej w tym miejscu strop nie został wykonany, ze względu na to, że w tym miejscu odbywał się transport pionowy tarcz TBM. Funkcję rozpierającą ścian szczelinowych pełnił oczep żelbetowy, który rozparty był stalową konstrukcją. Po opuszczeniu tarcz, demontażu rozparcia stalowego i wyburzeniu oczepu, została w tym miejscu wykonana, a następnie zaizolowana płyta stropowa. W obrębie stacji zamknięty został również otwór tymczasowy na poziomie -1 oraz w płycie stropowej górnej.

Gotowe są także konstrukcje północnych i południowych wyjść stacyjnych W1-W4. Oznacza to, że zostały już one wyprowadzone powyżej powierzchni terenu. Na wyjściu południowym (W1 i W2) zakończone zostały prace murarskie i tynkarskie.

fot. M. Żuchowski, M. Lubieniecka, P. Młynarski

Zobacz także:
Betonowanie torowiska na torach odstawczych
Rozjazd na torach odstawczych

07:31, 10 października 2013
06:00, 1 października 2013
06:00, 20 września 2013
16:33, 18 września 2013
06:00, 11 września 2013
12:02, 7 września 2013
16:15, 5 września 2013
14:00, 4 września 2013
06:00, 17 sierpnia 2013

Oferty pracy

  • Facebook