Postęp budowy – luty 2011

17:51, 25 lutego 2011
 • Na stacji Rondo Daszyńskiego wykonaliśmy dotychczas 15 sekcji ścian szczelinowych. Rozpoczął się także montaż drugiej pogłębiarki do kopania ścian. Trwają roboty przygotowawcze przed rozpoczęciem realizacji pali – dostarczono słupy stalowe na plac budowy. Zakończyliśmy realizację próbnych kolumn Jet Grouting’u wzmacniającego grunt pod fundament stacji i odcinającego napływ wód gruntowych. Trwa przebudowa kabli teletechnicznych, światłowodowych, kanałów kablowych oraz kanału sieci cieplnej 2XDn400, m. in. budowa nowej komory (E14/P2), demontaż istniejącej komory E14/P3 oraz montaż nowej sieci preizolowanej (zagęszczenie i zasypka wykopu). Kontynuujemy budowę zasilania energetycznego placu budowy oraz przebudowę sieci energetycznej 110 KV.
 • Na Powiślu wykonaliśmy ściankę szczelną zabezpieczającą szyb startowy od strony Wisły. Demontowana jest istniejącą infrastruktura, trwają prace związane z organizacją dróg wewnętrznych i wykopu pod zbiornik bentonitowy. Realizowane jest przyłącze elektryczne do placu budowy. Rozpoczęliśmy także wycinkę drzew i krzewów w rejonie stacji.
 • W fabryce na Marywilskiej zakończyliśmy zewnętrzne prace porządkowe. Realizowane jest przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne oraz odwodnienie. Trwają roboty remontowe i fundamentowe (posadzki). Opracowywany jest projekt instalacji zewnętrznej i technologicznej.
 • Na Centralnym zapleczu budowy i w Punkcie Informacyjnym trwają roboty fundamentowe.
 • Na etapie opracowania znajduje się też projekt zaplecza budowy Stacji C14 „Stadion”.
 • Rozpoczęliśmy również przebudowę kabla wojskowego – trwają prace w tunelu I linii metra.

———————————–

Construction progress – February 2011

 • At Rondo Daszyńskiego Station we have executed 15 sections of diaphragm walls. The installation of the second dredger for wall execution. We are carrying out the preparatory works before starting the execution of piles – the steel pillars have been already delivered to the construction site. We have completed the trial jet grouting columns, which are to stabilize the soil for foundations of the station and isolate the groundwater inflow. The teletechnical and fibre-optic cables, cable ducts and 2XDn400 heating system channel, such as construction of a new chamber (E14/P2), dismantling of the existing chamber E14/P3 and installation of a new pre-insulated system (compaction and backfilling of the excavation). We continue executing power supply for the construction site and 100kV power network reconstruction.
 • At Powiśle we have made sheet pile that secures the starting shaft from the Vistula side. The existing infrastructure is currently dismantled. The works on the internal road organisation and excavation for the bentonite container are in progress. Currently, we are working on providing power supply to the construction site. We also started cutting out the trees and bushes in the area of station.
 • In the production plant at Marywilska St. we have completed the clearing works in the outside area. The drain, as well as water and sewage connections are in the course of preparation. The overhaul and foundation works (floor) are also in progress. The design of external and technological installations.
 • Foundation works are continued in the Central site facilities and Information Point,
 • The design of site facilities for C14 „Stadion” Station is also at the stage of elaboration,
 • We also started reconstructing the military cable – works are carried out in the tunnel of Metro Line 1.

 

17:48, 21 lutego 2011
17:46, 17 lutego 2011
17:36, 12 lutego 2011
17:32, 8 lutego 2011
17:29, 31 stycznia 2011
17:26, 26 stycznia 2011
17:22, 26 stycznia 2011
17:19, 25 stycznia 2011
17:17, 24 stycznia 2011

Oferty pracy

 • Facebook