Pozwolenia na budowę wentylatorni V10, V11 i V12 wydane

18:02, 28 marca 2011
  • 18 marca Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wentylatorni V11 w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Emilii Plater (Decyzja nr 133/Ś/2011). 29 marca nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (Postanowienie Nr 99/Ś/2011).
  • 22 marca Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wentylatorni V12 w rejonie skrzyżowania ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej (Decyzja nr 136/Ś/2011). 29 marca nadał tej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (Postanowienie Nr 98/Ś/2011).
  • 28 marca Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę wentylatorni V10 w rejonie ulic Prostej i Żelaznej, w okolicy d. Zakładów Norblina w Warszawie (Decyzja nr 44/N/2011 ).

——————————————–

Building Permits for V10, V11 and V12 Ventilation Shafts are issued

  • On March 28, the President of the Capital City of Warsaw approved the Building Permit Design and granted deviation to the construction of V11 Ventilation Shaft in the area of Świętokrzyska and Emilii Plater Streets (Decision No. 133/Ś/2011). On March 29 the President made the decision immediately enforceable (Order no. 99/Ś/2011).
  • On March 22, the President of the Capital City of Warsaw approved the Building Permit Design and granted deviation to the construction of V12 Ventilation Shaft in the area of junction of Świętokrzyska and Marszałkowska Streets (Decision No. 136/Ś/2011). On March 29 the President made the decision immediately enforceable (Order no. 98/Ś/2011).
  • On March 28, the President of the Capital City of Warsaw approved the Building Permit Design and granted deviation to the construction of V10 Ventilation Shaft in the area of Prosta and Żelazna Streets, nearby Zakłady Norblina in Warsaw (Decision No. 44/N/2011).

 

18:00, 26 lutego 2011
17:51, 25 lutego 2011
17:48, 21 lutego 2011
17:46, 17 lutego 2011
17:36, 12 lutego 2011
17:32, 8 lutego 2011
17:29, 31 stycznia 2011
17:26, 26 stycznia 2011
17:22, 26 stycznia 2011

Oferty pracy

  • Facebook