Pozwolenie na drążenie tuneli

15:01, 29 kwietnia 2011

27 kwietnia Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie zezwolił na drążenie tuneli centralnego odcinka II linii metra zatwierdzając „Plan ruchu zakładu górniczego dla prowadzenia robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej, wykonywanych w celu budowy szybkiej kolei miejskiej (metra) w Warszawie – tunele szlakowe II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński wraz z tunelem łącznika z I linią metra w Warszawie od dnia 27.04.2011 r. do dnia 31.12.2013 r.” (Decyzja nr War-0514/0234/1/11/KI).

29 kwietnia Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego nadał decyzji o pozwoleniu na drążenie tuneli rygor natychmiastowej wykonalności (Postanowienie nr War-0514/0234/1/11/1131/JP).

 

Zobacz także:
Pozwolenia na budowę wentylatorni V10, V11 i V12 wydane

____________________

Permit for tunnel drilling

On April 27 the Director of District Mining Authority in Warsawpermitted to drill the tunnels of the Central Section of Metro Line 2 by approving “The plan of the mining plant carrying out underground works by means of mining engineering for the construction of urban rail (metro) in Warsaw – route tunnels of Metro Line 2 from Rondo Daszyńskiego Station to Dworzec Wileński Station and connecting tunnel with Metro Line 1 in Warsaw, as of 27.04.2011 to 31.12.2013” (Decision No. War-0514/0234/1/11/KI).

On April 29 the Building Permit for tunnel drilling was made immediately enforceable by the Director of District Mining Authority (Ruling No. War- 0514/0234/1/11/1131/JP).

 

See also:
Building Permits for V10, V11 and V12 Ventilation Shafts are issued

 

10:46, 29 kwietnia 2011
14:58, 22 kwietnia 2011
10:06, 20 kwietnia 2011
14:55, 18 kwietnia 2011
13:26, 7 kwietnia 2011
13:24, 4 kwietnia 2011
13:19, 4 kwietnia 2011
11:37, 30 marca 2011
11:17, 30 marca 2011

Oferty pracy

  • Facebook