Prace budowlane na C15

14:43, 26 października 2011

Po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu na prawym brzegu Wisły, rozpoczęły się prace budowlane na warszawskiej Pradze Północ.

Budowa stacji C15 Dworzec Wileński zajęła obszar ponad 47 tysięcy m2 w samym centrum dzielnicy.

Teren ten obejmuje ul. Targową na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Białostockiej wraz z  Placem Wileńskim. Pośrodku placu i samej budowy stoi jeszcze pomnik Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni, potocznie zwany pomnikiem Czterech Śpiących. Wraz z postępem prac budowlanych oraz wprowadzeniem cięższych maszyn  konieczne będzie jego przeniesienie.

W obrębie wygrodzonego placu budowy pracownicy AGP Metro Polska S.C. przystąpili do pierwszych robót.

Aby przygotować teren pod budowę korpusu ostatniej stacji centralnego odcinka II linii metra, najpierw należy się uporać z kolizjami teletechnicznymi. Dlatego też na terenie placu budowy C15 zdemontowaliśmy trakcję kolejową oraz fragment torowiska.

Następnie rozpoczęliśmy usuwanie istniejącej nawierzchni.

 

fot. Michał Biczak

 

Zobacz także:
C15 Dworzec Wileński – nowa organizacja ruchu wprowadzona
Projekt organizacji ruchu na czas budowy stacji Dworzec Wileński zaakceptowany
Postęp prac budowlanych w październiku 2011 roku

______________________

Construction works in C15

After implementing the temporary traffic organization on the right bank of the Vistula, we started the construction works in the Warsaw District of Praga Północ.

The construction site of C15 Dworzec Wileński Station took over 47 000 m2 in the very center of the district.

This area includes Targowa Street in the section from 11 Listopada Street to Białostocka Street, including Plac Wileński. In the middle of the square and site, there is still standing the Polish-Soviet Brotherhood-in-Arms Monument, which is commonly known as the monument of the Four Sleepers. As the works proceed and as we start the heavy equipment, it will be necessary to relocate it.

Within the fenced site, the workers of AGP Metro Polska S.C. started the first works.

In order to prepare the land for the body construction of the last station of the central section of Metro Line II, first we need to relocate the teletechnical collisions . That is why, at the site of C15 we dismantled the overhead line system and a part of tracks.

Then, we started the removal of the existing surface.

 

See also:
C15 Dworzec Wileński – new traffic organization implemented
Progress of construction works in October 2011
Traffic organization plan for the time of constructing Dworzec Wileński Station approved

 

15:02, 22 października 2011
17:45, 20 października 2011
17:59, 18 października 2011
16:33, 15 października 2011
18:50, 7 października 2011
17:42, 6 października 2011
17:00, 6 października 2011
17:15, 26 września 2011
15:41, 22 września 2011

Oferty pracy

  • Facebook