Prace budowlane na Rondzie Daszyńskiego

15:52, 31 maja 2011

Kontynuowana jest budowa murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego oraz torów odstawczych.

Długość murków prowadzących dla ścian szczelinowych szybu startowego wynosi ok. 208 m, a długość torów odstawczych to ok. 79 m.

Wykonywane są również prace przy wykopie wstępnym oraz te związane z wykonaniem Jet Groutingu. Gotowe są już cztery pojedyncze kolumny testowe i dwa komplety potrójnych nachodzących na siebie kolumn testowych.

Na chwilę obecną zakończono również wykonanie 92 korków uszczelniających oraz strukturalnych dla szybu startowego. Trwa przebudowa sieci ciepłowniczej oraz kanalizacyjnej.

Prace przy budowie szybu startowego:

 • pale – w trakcie realizacji (wykonano 21 pali);
 • uszczelnienie dna wykopu w trakcie wykonywania – ok 43%;
 • przebudowy sieci cieplnej – roboty będą kontynuowane po wykonaniu płyty stropowej;
 • przebudowa sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych – roboty będą kontynuowane po wykonaniu płyty stropowej;

Tory Odstawcze:

 • Rozpoczęliśmy wykonywanie ścian szczelinowych – wykonano panel startowy (P25);
 • Wykop wstępny w trakcie wykonywania – ok. 32%;
 • Murki prowadzące dla ścian szczelinowych oraz pali w trakcie wykonywania – 36%;
 • W trakcie przebudowa sieci gazowej i wodociągowej.

Zobacz także:
Szyb startowy Rondo Daszyńskiego – postęp prac

 

___________________

Construction works at Rondo Daszyńskiego

We continue executing guide walls for the ventilation shaft’s diaphragm walls and holding tracks.

The guide walls for the ventilation shaft’s diaphragm walls are 208 m long, while the holding tracks are approx. 79 m.

We are also executing works on primary excavation and works related with jet grouting. Currently, four single test columns and two sets of triple overlapping test columns are completed.

For the time being we have completed 92 sealing and structural plugs for the ventilation shaft. Heating network and sewage system are currently being reconstructed.

Works on starting shaft:

 • piles – construction in progress (21 piles were executed);
 • we are insulating the bottom of the excavation – circa 43% is completed
 • heating network reconstruction – the works will be continued after the top slab execution.

Holding Tracks:

 • we have started diaphragm walls execution– P25 starting panel is completed;
 • execution of primary excavation is in progress – approx. 32 % is completed;
 • execution of guide walls for diaphragm walls and piles is in progress – 36% is completed;

Currently, gas pipeline and water pipeline systems are being reconstructed.

 

See also:
„Rondo Daszyńskiego” Starting Shaft – progress of works

 

15:49, 31 maja 2011
15:47, 26 maja 2011
15:44, 25 maja 2011
15:42, 24 maja 2011
15:40, 23 maja 2011
15:39, 17 maja 2011
15:37, 17 maja 2011
15:33, 17 maja 2011
15:32, 13 maja 2011

Oferty pracy

 • Facebook